Richtlijnen en bepalingen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland besluit aan de hand van algemene landelijke voorwaarden en specifieke richtlijnen van de afdeling Zuid-Holland om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. De algemene richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer. De nadere bepalingen voor Zuid-Holland staan hieronder beschreven.

Nadere bepalingen Zuid-Holland

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland kent de volgende aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet kan uw aanvraag in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier vindt u via het menu bovenaan deze pagina.

Algemeen
De afdeling Zuid-Holland hanteert richtbedragen. Afhankelijk van het belang van een project, de inhoud en de omvang zijn afwijkingen naar boven en beneden mogelijk. 

1. Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media 
Het richtbedrag voor publicaties en andersoortige publicaties is € 5.000. 

2. Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia 
Geen nadere uitwerking voor de afdeling.

3. Tentoonstellingen
Richtbedragen: € 5.000 - € 10.000.

4. Podiumproducties
Theater
Richtbedragen: (amateur)theaterproducties € 5.000 -  10.000. 

Muziek
Jubileum- /lustrumconcerten
Jubileum is een vijf of veelvoud daarvan. Uit het jubileumprogramma moet kunnen worden opgemaakt dat het om een bijzondere uitvoering gaat. Het criterium 'jubileum' is namelijk op zich niet voldoende. De voorstellingen of concerten dienen plaats te vinden in het jaar van het lustrum of jubileum. De festiviteiten rondom een lustrum of jubileum komen niet in aanmerking voor financiele ondersteuning. Jubileum-/lustrumconcerten kunnen worden ondersteund met maximaal 40% van het subsidiabele tekort, met een maximum van € 2.000.

Bijzonder concert
De bijdrage aan een bijzonder concert of een bijzondere voorstelling bedraagt maximaal 30% van het subsidiabele tekort, met een maximum van € 2.000.

5. Festivals en concoursen
Aan de hand van het aantal dagen, het publiek en de grootte van het festival wordt bepaald of sprake is van een groot of klein festival. Festivals dienen een cultureel gericht programma te hebben. Drie edities van één festival kunnen worden ondersteund; daarna komen alleen nog nieuwe of bijzondere programma onderdelen voor steun in aanmerking. Bij de beoordeling worden de evaluaties en programma's van eerdere edities betrokken.

Richtbedragen: grote festivals max. € 7.500. Kleine festivals max. € 2.500.

6. Educatieve projecten
Geen nadere uitwerking voor de afdeling.

7. Investeringen, aankopen en opdrachten.
De afdeling gaat uit van de landelijk geldende percentages. Aanvragen voor investeringen en/of aankopen kunnen eens in de drie jaar worden ingediend. Richtbedragen voor investeringen: Aanschaf instrumenten voor orkesten maximaal 25% met een maximum van € 6.500. voor koren maximaal 25% met een maximum van € 2.500. voor muziekscholen maximaal 25% met een maximum van € 6.500.

Aanschaf kleding voor orkesten maximaal 20% met een maximum van € 5.500. voor koren maximaal 20% met een maximum van € 2.500. Aanschaf geluidsapparatuur voor orkesten maximaal 50% met een maximum van € 5.700. voor koren maximaal 50% met een maximum van € 5.700. voor pop (oefen) centra maximaal 50% met een maximum van € 6.500. Aanschaf (licht- en geluid-) apparatuur/ podiumattributen voor theatergezelschappen maximaal 50% met een maximum van €10.000. voor podia maximaal 50% met een maximum van €20.000.

NB: een aanvraag voor kleding en instrumenten staat los van een aanvraag voor een (jubileum) concert

Het aanvraagformulier vindt u via het menu links op deze pagina. 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Monumentenzorg

De Hef

Herbestemming spoorbrug De Hef te Rotterdam Bekijk project

Albert Moore in Museum De Buitenplaats

Museum De Buitenplaats en de York Art Gallery (UK) slaan de handen ineen voor een expositie gewijd aan negentiende-eeuwse schilder Albert Moore. Of Beauty and Bekijk project
Geschiedenis en Letteren

Punselie, portret van een familiebedrijf

Wat maakt de koekjes van Punselie zo bijzonder? De documentaire Punselie vertelt het verhaal achter deze koekjesfabriek. Bekijk project

Expositie ZERO in Stedelijk Museum

Tot 8 november 2015 is in het Stedelijk Museum in Amsterdam de expositie ZERO: Let us explore the stars te zien. Een historisch overzicht van de innovatieve Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws