Werkterreinen

Natuur

Voor het Cultuurfonds zijn cultuur en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden; evenals cultuur draagt natuur fundamenteel bij aan de schoonheid van Nederland en de levenskwaliteit daarbinnen. Natuur is een wezenlijk onderdeel van cultuur.

Een overkoepelend thema binnen natuur is duurzaamheid, wat het Cultuurfonds meeweegt in het besluit om projecten te ondersteunen. Daarnaast heeft het Cultuurfonds gekozen voor drie hoofdthema’s waarlangs projecten worden beoordeeld:

  • biodiversiteit: een zo groot mogelijke verscheidenheid aan planten en dieren  
  • landschap: natuur als onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap 
  • educatie: betrokkenheid, beleving en kennisuitwisseling 


Voorbeelden van soorten projecten die we ondersteunen

  • (natuur)publicaties die een belangwekkend thema op een brede manier aan de orde stellen en daarmee een aanvulling vormen op het bestaande aanbod;
  • bijzondere educatieprojecten die gericht zijn op bewustwording van het belang van natuur en landschap;
  • (digitale) projecten die gericht zijn op het behoud en de ontsluiting van essentiële documentatie;
  • herstel en (natuur)ontwikkeling van specifieke (cultuur)landschappen en onderdelen daarvan, waaronder landgoederen en buitenplaatsen;
  • toepasbaar beheersondersteunend onderzoek op het terrein van natuurbehoud, zeker indien hierbij amateurs worden betrokken.

Het Cultuurfonds heeft nadrukkelijk oog voor kleinschalige projecten waar veel vrijwilligers aan meewerken. Ook zijn regionale activiteiten en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking belangrijk bij toekennen van ondersteuning aan natuurprojecten. 

Een eigen initiatief binnen het werkterrein natuur is de ondersteuning van een bijzondere leerstoel natuurbeheer aan een hogeschool. Lees hier meer over dit initiatief.

Kijk hier voor meer voorbeelden van projecten op het gebied van natuur die het Cultuurfonds gesteund heeft.

Doneren aan natuur
Donateurs van het Cultuurfonds kunnen hun jaarlijkse donatie specifiek bestemmen voor natuur. Er zijn vele mogelijkheden voor het instellen van een CultuurFonds op Naam met een doelstelling binnen natuur. Kijk hier voor meer informatie over CultuurFondsen op Naam.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Natuur

Documentaire over de vogelwachter

'De Vogelwachter, de tijd bestaat niet enkel tij' is geselecteerd voor drie filmfestivals, waaronder New York. Het Cultuurfonds droeg € 25.000 bij aan de Bekijk project
Gordon Matta-Clark in Kasteel Wijlre

Cut, Split & Eat

Amerikaanse avant-garde kunstenaar Gordon Matta-Clark maakte furore in de jaren '70. Zijn achtergrond in architectuur speelt een belangrijke rol in zijn werk. Bekijk project
Permanente tentoonstelling

Grote Kerk Alkmaar

Alkmaar is een museum rijker: Grote Kerk Alkmaar krijgt een prachtige, uitgebreide permanente tentoonstelling. Vanaf donderdag 25 mei 2017 is iedereen Bekijk project
Theater, muziek en kunst voor alle leeftijden

Festival Tweetakt

Kunst is voor alle leeftijden - van peuters tot opa's en oma's - opwindend, verrassend, verrijkend en vervullend zijn, bij Festival Tweetakt. Dit jaar de 15e Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws