Werkterreinen

Monumentenzorg

Het behoud van het Nederlandse culturele erfgoed ziet het Cultuurfonds als een van zijn kerntaken voor het werkterrein Monumentenzorg. Herstelprojecten van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten ondersteunt het Cultuurfonds. Als voorwaarde geldt dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek. Ga naar de richtlijnenwijzer en kijk of u in aanmerking komt voor een bijdrage.

Voorbeelden van projecten die we ondersteunen:

  • restauratie van onroerende (gebouwde) openbare toegankelijk (rijks)monumenten die van bijzondere(kunst)cultuurhistorische waarde zijn; 

  • restauratie van kleinere objecten als gevelstenen, dorpspompen, torenuurwerken, grafmonumenten, carillons e.d.; 

  • de verplaatsing en aanpassing van monumentale (kerk)orgels die regelmatig worden bespeeld;

  • restauraties van roerende monumenten die van groot belang zijn voor het culturele erfgoed en dat deel uitmaakt van de collectie Nederland. Kunstvoorwerpen, historische interieurs vallen ook hieronder;

  • aankopen van monumenten en kunstvoorwerpen;

  • restauratie van historische buitenplaatsen, herstel van tuinen en gebouwd erfgoed Historische Buitenplaatsen

Het Cultuurfonds heeft een aantal samenwerkingsverbanden met externe partijen, zoals het Nationaal Restauratiefonds waarmee restauraties van provinciale- en gemeentelijke monumenten door middel van laagrentende leningen kunnen worden gefinancierd. Lees hier meer over het Cultuurfonds voor Monumenten. 

In de provincie Zuid-Holland werkt het Cultuurfonds samen met Fonds 1818 en Nationaal Restauratiefonds waarmee laagrentende leningen kunnen worden gefinancierd voor herstel en herbestemming van monumenten. Lees hier meer over het MonumentenFonds 1818.

Kijk hier voor meer voorbeelden van projecten op het gebied van monumentenzorg die het Cultuurfonds gesteund heeft.

Doneren aan monumentenzorg
Donateurs van het Cultuurfonds kunnen hun jaarlijkse donatie specifiek bestemmen voor monumentenzorg. Er zijn vele mogelijkheden voor het instellen van een CultuurFonds op Naam met een doelstelling binnen monumentenzorg. Kijk hier voor meer informatie over CultuurFondsen op Naam. 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws