Werkterreinen

Geschiedenis & letteren

Binnen dit werkterrein ondersteunt het Cultuurfonds projecten die over de geschiedenis van Nederland gaan. Hiertoe rekenen we ook cultuur- en literatuurgeschiedenis. Ook ondersteunen we projecten op het gebied van de Nederlandse taal en literatuur, waaronder de landelijke vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt en de jaarlijkse toekenning van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. Tot slot heeft het Cultuurfonds diverse eigen initiatieven ontplooid op het gebied van Geschiedenis & Letteren, waaronder de publicaties van de Sleutelfigurenreeks en de Koningsbiografieën en de instelling van het Fonds Perzik van Onsterfelijkheid. Samen met de Koninklijke Boekverkopersbond heeft het Cultuurfonds dit fonds opgericht om oude graven van schrijvers en dichters te herstellen.

Voorbeelden van soorten projecten die we ondersteunen:

  • publicaties in het Nederlands met een breed en duidelijk thema dat aansluit bij het werkterrein van het Cultuurfonds en bestemd is voor een breed publiek;
  • de publicatie van literaire teksten die een documenterend karakter hebben, een bundel of bloemlezing betreffen of een belangrijke tekst voor het eerst toegankelijk maken; 
  • onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd voor een breder publiek; 
  • het ontsluiten van bijzondere archieven, waardoor gegevens beschikbaar komen voor studie en onderzoek; 
  • een bijzonder nummer van een tijdschrift dat inhoudelijk en financieel onafhankelijk van de reguliere edities wordt uitgebracht; 
  • (onderdelen van) congressen, symposia e.d. die openbaar toegankelijk zijn en een onderwerp behandelen dat ook interessant is voor een niet-specialistisch publiek;
  • tentoonstellingen die voor de aanvrager uitzonderlijk zijn en die gericht zijn op een breed publiek;
  • educatieve projecten die zich richten op bijzondere doel- of publieksgroepen;

Kijk hier voor meer voorbeelden van projecten op het gebied van geschiedenis & letteren die het Cultuurfonds gesteund heeft.

Doneren aan geschiedenis & letteren
Donateurs van het Cultuurfonds kunnen hun jaarlijkse donatie specifiek bestemmen voor geschiedenis & letteren. Er zijn vele mogelijkheden voor het instellen van een CultuurFonds op Naam met een doelstelling binnen geschiedenis & letteren. Kijk hier voor meer informatie over CultuurFondsen op Naam. 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws