De kunst van het geven

Alle projecten

Beeldende kunst

Stichting Caraque(Fryslân)

deelname Litouwse keramisten aan tentoonstellingsmanifestatie in 't Bildt

€ 3000

Oost-Europa Fonds

Leeuwarden

Theater

Stichting Terschellings Oerol Festival(Fryslân)

internationaal seminar locatietheater

€ 15000

Oost-Europa Fonds

Terschelling

Beeldende kunst

Syb Velink Project(Fryslân)

catalogus

€ 1500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Amsterdam

Beeldende kunst

Doarpsbilang Hempens-Teerns(Fryslân)

productie kunstwerk

€ 2000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden

Beeldende kunst

Galerie De Vis(Fryslân)

project Harlingen Haven

€ 2000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Harlingen

Beeldende kunst

Kunst- en Kijkroute Open Stal(Fryslân)

Open Stal

€ 1500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Ooststellingwerf

Beeldende kunst

Atelier Da Vinci(Fryslân)

wandelroute Oerol

€ 2000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Dongeradeel

Beeldende kunst

Beeldenpark/Galerie 't Ulenest(Fryslân)

tentoonstelling Overwegend Monumentaal

€ 466

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Opsterland

Beeldende kunst

Stichting Martenatuin Franeker(Fryslân)

tentoonstelling

€ 1500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Franekeradeel

Beeldende kunst

Kunst- en Kijkroute Open Stal(Fryslân)

tentoonstelling

€ 1500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Ooststellingwerf

Beeldende kunst

Stichting Karmel(Fryslân)

tentoonstelling Wie ben ik, als (n)iemand kijkt?

€ 3000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Smallingerland

Beeldende kunst

Atelier Da Vinci(Fryslân)

tentoonstelling tijdens Oerol festival

€ 1250

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Dongeradeel

Beeldende kunst

Stichting Kunstpromotie(Fryslân)

catalogus Open Atelierroute

€ 1500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden

Beeldende kunst

Galerie Roos van Tudor(Fryslân)

publicatie over Han Boerrigter

€ 1500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden

Beeldende kunst

Dorpsbelang Hantumhuizen(Fryslân)

oprichting kunstwerk

€ 500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Dongeradeel

Beeldende kunst

Keramiekmuseum Het Princessehof(Fryslân)

tentoonstellingenreeks Drie Friese Verzamelaars

€ 5000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden

Beeldende kunst

Kunstroute Hurdegaryp(Fryslân)

kunstroute

€ 100

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Tytsjerksteradiel

Beeldende kunst

Stichting Kunstbolwerk Dokkum(Fryslân)

kunstroute

€ 250

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Dongeradeel

Beeldende kunst

Stichting Museum Belvédère Oranjewoud(Fryslân)

tentoonstelling Klaas Koopmans

€ 2000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Heerenveen

Beeldende kunst

Keunstwurk(Fryslân)

tentoonstelling Tegen het vergeten

€ 1000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden

Beeldende kunst

Bildts Overleg Ondernemers Gemeente(Fryslân)

manifestatie Rembrandt 400 in Fryslân

€ 1000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Sint Jacobiparochie

Beeldende kunst

Stichting Route Kunst aan Huis Lauwersland(Fryslân)

Atelierroute 2007

€ 500

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Achtkarspelen

Beeldende kunst

AFUK(Fryslân)

publicatie `Ut de Belverdere'

€ 1200

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden

Geschiedenis en letteren

Informatiecentrum Mar en Klif(Fryslân)

publicatie 'Land van Mar en Klif'

€ 1000

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Gasterland-Sleat

Geschiedenis en letteren

Feriening foar Fryske Jongerein Bernlef(Fryslân)

jubileumpublicatie '50 jaar de Harpe'

€ 325

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Groningen

Ontvang het laatste nieuws