Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel

KCIPO

De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie. Binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is om die reden het CultuurFonds op Naam Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) opgezet. Voor het KCIPO is voor de periode 2017 – 2020 een bedrag van € 595.000,- beschikbaar gesteld.

Met dit CultuurFonds op Naam kunnen de komende jaren zo’n 350 Overijsselse cultuurprojecten worden gerealiseerd. Naast culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen zoals stichtingen, kunnen ook bijdragen voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld wijken en buurten, worden aangevraagd bij het KCIPO. Voor deze verbreding van de doelgroep is gekozen omdat in de praktijk blijkt dat mensen steeds vaker minder traditioneel georganiseerd zijn en op deze wijze kan deze doelgroep toch worden bereikt.

Voor wie?

Rechtspersonen zonder winstoogmerk zoals:

 • Stichtingen
 • Verenigingen 

Groepen, men kan spreken van een groep als aan de volgende kenmerken wordt voldaan:

 • Er is sprake van een groepsstructuur van twee of meer personen (niet zijnde een familie).
 • De groep heeft een gemeenschappelijk doel, belang of een bepaalde taak op het gebied van kunst en cultuur gebonden/dan wel bijeengehouden met (werk)afspraken.
 • Dat belang en/of die taak wordt belangeloos en/of niet voor eigen gewin uitgevoerd.
 • De groep is onderling van elkaar afhankelijk voor het resultaat.
 • Het moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel toegankelijk gemaakt worden. 

Richtlijnen

Met het CultuurFonds op Naam wordt aangesloten bij de standaardcriteria van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de regionale richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Deze vind je hier.

Aanvullend hierop heeft het KCIPO een voorkeur voor projecten die:

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Met het KCIPO zullen barrières worden weggenomen. De doelstelling is dat de doelgroep die nu niet wordt bereikt, de weg naar adequate ondersteuning straks wel zal vinden. Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-.

De volgende projecten worden NIET vanuit het KCIPO ondersteund:

 • Investeringen, aankopen en opdrachten;
 • Opleidingen en studiereizen;
 • Aanvragen op het gebied van natuur. 

Stappenplan

In onderstaand stappenplan staat het aanvraagproces gedetailleerd uitgelegd.

Stap 1: Raadpleeg de richtlijnen

Raadpleeg de richtlijnen om te bepalen of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Bij twijfel kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Stap 2: Raadpleeg de inzendtermijnen

Een project mag niet plaatsvinden of plaatsgevonden hebben op het moment dat de desbetreffende adviescommissie bijeenkomt. Raadpleeg de inzendtermijnen om te bepalen of uw aanvraag op tijd is.

Stap 3: Vul het aanvraagformulier in

Het aanvraagformulier van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel vindt u hier. Dit dient u volledig in te vullen.

Stap 4: Stuur het aanvraagformulier op

Wij ontvangen uw aanvraag met bijlagen graag per post en per e-mail. U vindt het juiste adres op het aanvraagformulier. Lees de inzendinstructies op het formulier.


N.B. Aanvragen die alleen per email of per post naar ons worden gezonden, worden niet in behandeling genomen.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Monumentenzorg

De Hef

Herbestemming spoorbrug De Hef te Rotterdam Bekijk project

Albert Moore in Museum De Buitenplaats

Museum De Buitenplaats en de York Art Gallery (UK) slaan de handen ineen voor een expositie gewijd aan negentiende-eeuwse schilder Albert Moore. Of Beauty and Bekijk project
Geschiedenis en Letteren

Punselie, portret van een familiebedrijf

Wat maakt de koekjes van Punselie zo bijzonder? De documentaire Punselie vertelt het verhaal achter deze koekjesfabriek. Bekijk project

Expositie ZERO in Stedelijk Museum

Tot 8 november 2015 is in het Stedelijk Museum in Amsterdam de expositie ZERO: Let us explore the stars te zien. Een historisch overzicht van de innovatieve Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws