Cultuurfondsen op Naam in Overijssel


Cultuurfondsen op Naam in Overijssel

Wie een CultuurFonds op Naam instelt bepaalt zelf de doelstelling. Zo is het mogelijk een CultuurFonds op Naam in te stellen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van cultuur en natuurbehoud in een specifieke regio. De besteding van deze fondsen is in handen van het afdelingsbestuur van het Cultuurfonds in de desbetreffende regio.

Haersoltefonds Overijssel
Het financieel ondersteunen van initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel (w.o. ook beurzen voor talentvolle musici).

Köbo Fonds
Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater die erop gericht zijn jongeren in Overijssel, bij voorkeur met verschillende achtergronden, die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen, interesse voor muziek, dans of theater bij te brengen.

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel.
Voor ondersteuning komen met name in aanmerking projecten van het Overijssels Landschap, de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Stichting Overijsselse Molen.

Feteris-Oosterbaan Fonds
Het financieel ondersteunen van de muziekbeoefening in de regio’s Noord-West Overijssel en Noord/Veluwe.

Henk Jan van den Berg Fonds
Het financieel ondersteunen van de amateuristische muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.

Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel
Het financieel ondersteunen van projecten ter bevordering van de beoefening van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.

Van Heek Boekelo Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten die betrokken zijn bij culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo, Twekkelo in Overijssel.

Ivonne Fonds
Het financieel ondersteunen van amateurmuziekgezelschappen in Overijssel in brede zin.

Herman Krop Fundatie
Het financieel ondersteunen van culturele projecten in Zwolle en omgeving.

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)

Het financieel ondersteunen van kleine culturele initiatieven in de Provincie Overijssel. Dit Fonds op Naam is samen met de Provincie Overijssel tot stand gekomen. Het KCIPO geeft voorkeur aan initiatieven die inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie en een breed en aantoobaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws