Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân kent € 85.475 toe aan cultuur- en natuurprojecten

Leeuwarden, december  2016. Het bestuur van het Cultuurfonds Fryslân heeft aan  37 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 85.475 toegekend. Zo ontvangt Stichting Friesland Pop een bijdrage van € 7.500 voor de regeling kleine popfestivals & podia in Fryslân. Met de regeling wordt het voor amateurbandjes en dj's mogelijk om op te treden.

Tresoar ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het ontsluiten van archieven met gegevens van meer dan 3000 onderduikers. Door middel van een website, tv-serie, radio-uitzendingen, lezingen en een educatief programma willen ze ervoor zorgen dat de hulp aan onderduikers een niet op zichzelf staande geschiedenis blijft maar in relatie staat tot het hier en nu en tot de toekomst.

Verder is een bijdrage van € 5.000 geleverd aan  Plaatselijk Belang Oldeberkoop voor het herstellen en verbinden van de Parkbossen rond Oldeberkoop en ontvangt Stichting Museum Martena  een bijdrage van € 2.500 voor de tentoonstelling Jan Janszoon de Stomme - Terug in Franeker.

Bekijk hier alle toekenningen van deze ronde.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Meer informatie over de toegekende bijdragen kunt u vinden op www.cultuurfonds.nl/friesland  of op www.fryslan.frl. U kunt ook contact opnemen met het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân,  Mirjam Sutman Meijer, tel. 058 2925089, m.sutmanmeijer@cultuurfonds.nl.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws