Gelderse Pauwenveer voor Vereniging Mooi Wageningen

Arnhem, 18 november 2016. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft de Gelderse Pauwenveer 2016 toegekend aan Vereniging Mooi Wageningen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Ronald Tolman. Op 18 november ontving Vereniging Mooi Wageningen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem de prijs uit handen van de commissaris van de Koning C.G.A. Cornielje, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland.

Vereniging Mooi Wageningen

Vereniging Mooi Wageningen zet zich al zo’n 15 jaar in voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Wageningen en omgeving. De leden doen werk voor het landschapsbeheer, door onder meer mee te doen aan de jaarlijkse natuurwerkdag en het organiseren van zogeheten opschoonwandelingen, waarbij bezoekers meehelpen aan het opruimen van zwerfafval. Daarnaast oefent de vereniging invloed uit op het lokale en provinciale beleid en faciliteert Mooi Wageningen maatschappelijke stages, waardoor vele jongeren in contact komen met natuur en landschap.

Mooi Wageningen nam het initiatief om een groot stuk natuur in de Gelderse Vallei in eigendom te verwerven en te beheren. Het gebied ligt tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Dit initiatief van Mooi Wageningen, de wijze waarop dit is uitgewerkt en de samenwerking die tot stand is gekomen tussen burgers, boeren en professionele beheerders is een mooi voorbeeld van de wijze waarop burgers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen omgeving.

 De Gelderse Pauwenveer

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een organisatie die actief is op het gebied van natuur en landschap in Gelderland. De prijs is ingesteld op initiatief van de commissaris van de Koning van Gelderland, C.G.A. Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

De criteria waaraan de jury groot belang hechtte zijn onder meer: de bereikte resultaten moeten van dien aard zijn dat men er trots op kan zijn, de organisatie voegt iets toe, de focus ligt op de provincie Gelderland, de activiteiten zijn vernieuwend op het gebied van vergroten van betrokkenheid bij en draagvlak voor de natuur in Gelderland, de uitvoering wordt (ook) door vrijwilligers gedaan en/of de werkzaamheden stijgen boven de normale taken uit. Ook wordt belang gehecht aan het feit dat de organisatie een voorbeeldfunctie heeft.

 Nominaties: De andere organisaties die waren genomineerd zijn Stichting Boerderij Lingezegen en Stichting Renkums Beekdal. Zij ontvingen een cheque van € 5.000.

 De jury van de Gelderse Pauwenveer 2016 bestaat uit hoogleraar Joop Schaminée, tuinarchitecte Zwaan Hofmeijer, de drie bestuursleden Dick Chargois, Jan van Laarhoven en Ton Roozen, en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

 Achtergrond: Tussen 1400 en 1474 werden op landgoed Staverden witte pauwen gehouden. De witte veren werden als versiering gebruikt op de helm van de hertog van Gelre. De oude traditie van het houden van witte pauwen werd door de familie s' Jacob in ere hersteld. Ook nu zijn er nog steeds witte pauwen op Staverden te vinden.

 Geldersch Landschap en Kasteelen schenkt de veren nu van tijd tot tijd aan de commissaris van de Koning. In 2005 ontving de commissaris bij zijn aantreden witte pauwenveren. Hij zei daarbij dat hij deze later wilde uitreiken aan een persoon of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur en/of natuurbehoud in Gelderland.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws