Thijs Taconis Fonds

Elske van Praag heeft vanwege de honderdste geboortedag van haar oom Thijs Taconis, het Thijs Taconis Fonds opgericht. Het fonds is bedoeld ter ondersteuning van de uitreiking van de Zilveren Anjer. De doelstelling hangt samen met de bestemming die in 1950 werd gegeven aan de gelden uit de nalatenschap van Thijs Taconis.

Thijs Taconis (geboren 28 maart 1914, Rotterdam) voer in 1940 naar Engeland om zich aan te sluiten bij het verzet. Voordat hij een jaar later als geheim agent naar het bezette Nederland werd gestuurd, maakte hij een testament, waarin hij zijn geldelijke bezittingen naliet aan het Prins Bernhard Fonds, dat het jaar ervoor was opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van Spitfires. De verzetsgroep waarvan Thijs Taconis deel uitmaakte, later bekend geworden als het “Englandspiel”, werd verraden en op 9 maart 1942 gearresteerd. Op 6 september 1944 werd hij in Mauthausen gefusilleerd, samen met 23 andere Nederlandse geheime agenten.

Na de oorlog werd de doelstelling van het Prins Bernhard Fonds gewijzigd. In 1947 besloot het bestuur de nalatenschap van Thijs Taconis te bestemmen als eerste kapitaalsvorming van het Prins Bernhard Fonds, zodat, aldus een brief van het bestuur aan de ouders en zusters van Thijs Taconis, “tot in lengte van dagen niet alleen de naam van uw zoon bij het bestuur in herinnering zal blijven, maar ook steeds betrokken zal zijn bij de arbeid van ons fonds, de versterking van het culturele leven van ons volk, een der grote waarden, waarvoor mede uw zoon gevallen is.” 

Op 23 maart 1950 heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard als Regent van het Prins Bernhard Fonds het besluit van het bestuur om de Zilveren Anjer in te stellen goedgekeurd. De financiële basis van deze onderscheiding werd gevormd door de nalatenschap van Thijs Taconis. 

Na het overlijden in 1998 van de moeder van schenkster hebben haar erfgenamen een aantal persoonlijke bezittingen van Thijs Taconis overgedragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de publicatie van “Een betrekkelijk heftig karakter”, de levensgeschiedenis van Thijs Taconis, geschreven door Astrid Waltmans, destijds medewerker pers & publiciteit verbonden aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws