Richtlijnen en bepalingen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg besluit aan de hand van algemene landelijke voorwaarden en specifieke richtlijnen van de afdeling Limburg om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. De algemene richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer en kunt u nalezen in het document Richtlijnen.

De nadere bepalingen voor Limburg staan hieronder beschreven. 

Het aanvraagformulier vindt u via het menu 'Aanvragen' links op deze pagina.

Nadere bepalingen Limburg

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg kent onderstaande aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet kan uw aanvraag in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier vindt u via het menu bovenaan deze pagina.

Algemeen
Geen bijdrage wordt verleend ten behoeve van investeringen, die vóór of op de datum van de aanvraag reeds hebben plaatsgevonden.

Carnaval
Er wordt geen bijdrage gegeven aan carnavalsverenigingen of aan carnaval gerelateerde activiteiten. Aanvragen van “dweilorkesten” en aanverwante gezelschappen worden ook afgewezen omdat het doorgaans optredens betreffen ter gelegenheid van carnaval, sportmanifestaties en privé-aangelegenheden.

Motie Volkscultuur
De Provincie Limburg heeft besloten om de komende vier jaren in totaal € 1 miljoen extra te zullen besteden aan bijdragen voor instrumenten en kleding. De uitvoering hiervan verloopt via een subsidie aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, waardoor in deze periode de oorspronkelijke bijdrage vanuit het Cultuurfonds wordt verdubbeld. Ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2012. De oorspronkelijke looptijd van de Motie Volkscultuur was t-m 31 december 2015. Deze regeling wordt echter verlengd t-m 1 juli 2016 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Muziekgezelschappen
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg hanteert bij aanvragen voor uniformen en instrumenten bepaalde maximumbedragen die voor drie jaren gelden. Voor uniformen kan hoogstens 20% van de overgelegde kosten worden toegekend met een maximum van € 2.500 en voor instrumenten hoogstens 25% van de overgelegde kosten met een maximum van € 3.000. Het minimale investeringsbedrag per aanvraag voor de aanschaf van instrumenten dient € 1.000 te bedragen. Alleen instrumenten zijn subsidiabel, geen accessoires. De in de offerte opgenomen prijzen van instrumenten dienen vermeld te worden zonder accessoires (koffers, hoes, etui e.d.). 

Daarnaast is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor een bijdrage in de revisiekosten voor instrumenten.
Aan de bijdrage in revisiekosten worden de volgende voorwaarde verbonden:

  • het minimale investeringsbedrag per aanvraag voor revisie per instrument dient € 1.000 te bedragen;
  • de revisie moet worden uitgevoerd door een ter zake deskundig bedrijf;
  • de revisie dient onderbouwd te worden middels een revisierapport.

De bijdrage in de revisiekosten voor instrumenten maakt onderdeel uit van de maximale bijdrage voor instrumenten per drie jaren.

Koren

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg hanteert bij aanvragen voor uniformen en instrumenten bepaalde maximumbedragen die voor drie jaren gelden. Voor kleding kan hoogstens 20% van de overgelegde kosten worden toegekend met een maximum van € 1.850 en voor (begeleidings)instrumenten hoogstens 35% van de overgelegde kosten met een maximum van € 2.500.

Jubilea
Voor bijzondere evenementen ter gelegenheid van jubilea zoals het 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig, 75-jarig of 100-jarig bestaan, alsmede daarboven elk jubeljaar deelbaar door 25, kan hoogstens 40% van de subsidiabele kosten worden toegekend met een maximum van € 2.500. Bij een 10-jarig jubileum kan € 1.000 worden aangevraagd. Bij de beoordeling van dergelijke aanvragen kunnen bijzondere criteria worden meegewogen c.q. bijzondere eisen worden gesteld. Een hapje en een drankje zijn geen subsidiabele kosten.

Vanaf 1 augustus 2013 wordt geen bijdrage meer gegeven voor activiteiten in het kader van een jubileum. Wanneer het zeer bijzondere culturele initiatieven betreffen kunnen deze als een reguliere aanvraag gelden en behandeld worden.

Festival en manifestatie
Maximaal drie edities van een festival of manifestatie komen voor ondersteuning in aanmerking. De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen, het aantal deelnemers, het publieksbereik en de aard van het programma. Na de derde keer kan de aanvrager alleen nog in aanmerking komen voor een (uitzonderlijk) nieuw onderdeel of deelproject.
Opening cultureel seizoen
De bijdrage voor de opening van het cultureel seizoen bedraagt maximaal
 € 2.500,- per jaar. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van vernieuwende elementen.

Schuttersfeesten zijn niet subsidiabel binnen de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws