Gedragscodes en klachten

Gedragscode straat- en huis-aan-huis werving

De straatwervers van de Vereniging Direct Dialogue Donateurswervers Nederland, die wij inzetten bij de werving van donateurs, onderschrijven de volgende gedragscodes:

  • De dienstverleners en hun medewerkers verplichten zich om immer conform de geldende landelijke en lokale wet- en regelgeving en goede zeden te handelen. Dit omvat onder meer: wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, belasting- en premiewettten en de algemene plaatselijke verordeningen.
  • De dienstverleners zullen zich op een wijze gedragen die de bekendheid van de maatschappelijke organisaties doet toenemen en hun aanzien in de openbaarheid doet verhogen. Zij zijn zich er van bewust dat zij door het publiek gezien worden als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
  • De dienstverleners zijn zich er van bewust dat zij haar werkzaamheden verrichten in de openbare ruimte. Zij zullen deze verrichten met respect voor alle andere partijen die hierbinnen aanwezig zijn. De door de dienstverleners ingezette wervers zullen geen intimiderende of agressieve werkwijze gebruiken.
  • De door de dienstverleners ingezette wervers zullen zorgen voor de benodigde transparantie. Uit het materiaal dat gebruikt wordt als ook uit het gevoerde gesprek zal voor de aangesproken personen desgevraagd duidelijk kunnen worden wie de partijen zijn die zij voor zich hebben. Wervers zijn goed getraind en geïnformeerd. Wervers dragen altijd identificatie bij zich.
  • Eventuele prestatiebeloning van wervers is een aanvulling op reguliere primaire arbeidsvoorwaarden conform arbeidsrecht. Stukloon is niet toegestaan.
  • Geworven leden en donateurs ontvangen direct bij aanmelding een schriftelijke bevestiging met het afgesproken bedrag en termijn van afschrijving en contactinformatie voor vragen, wijzigingsverzoeken en opzegging. Geworven leden en donateurs kunnen te allen tijde hun toezegging intrekken of beëindigen.
  • Incassering van schriftelijke toezeggingen geschiedt uitsluitend direct ten gunste van de opdrachtgevende maatschappelijke organisaties.
  • Maatschappelijke organisaties en dienstverleners gedragen zich in onderlinge concurrentie fairten opzichte van elkaar. In het bijzonder worden negatieve uitingen over anderen en het verstoren van elkaars wervingsactiviteiten achterwege gelaten.
  • Opdrachtgevers en dienstverleners dragen zorg voor een adequate klachtenprocedure.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws