Gedragscodes en klachten

Gedragscode fondsenwerving

 • Het gedrag van de medewerkers van het Cultuurfonds kenmerkt zich door respect voor natuurlijke en rechtspersonen die worden benaderd in het kader van fondsenwervende werkzaamheden.
 • Daarin staat eerlijkheid, integriteit, oprechtheid en waardigheid voorop, opdat het imago van het Cultuurfonds en het publieke vertrouwen daarin niet wordt geschaad.
 • De medewerkers van het Cultuurfonds handelen bij hun werkzaamheden conform de wet, vigerende regelgeving en de goede zeden.
 • De medewerkers van het Cultuurfonds doen alles om te voorkomen dat door hun toedoen het imago van andere fondsenwervende instellingen en van fondsenwerving in het algemeen wordt geschaad.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds verrichten geen fondsenwervende werkzaamheden uit persoonlijk winstbejag.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds leven deze gedragscode consequent na en stimuleren anderen hen daarin te volgen.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds misleiden geen natuurlijke of rechtspersonen bij hun fondsenwervende werkzaamheden (geven geen misleidende informatie).
 • Medewerkers zijn bereid al die informatie te verstrekken, waarvan men in redelijkheid kan aannemen dat die relevant is in het kader van de fondsenwerving, ongeacht of deze informatie daarop een nadelige invloed kan hebben.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds maken in hun fondsenwervende informatie geen vergelijking met andere fondsenwervende instellingen in de zin van ‘beter dan’.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds onthouden zich van intimiderend gedrag bij hun fondsenwervende werkzaamheden.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds brengen de informatie die zij in hun functie in vertrouwen hebben gekregen van bijvoorbeeld hun werkgever en gevers, niet naar buiten zonder expliciete en voorafgaande toestemming van de desbetreffende bron.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds respecteren de privacy, de vrijheid van keuze en de belangen van een ieder die in aanraking komt met hun organisatie, in het bijzonder in het kader van hun fondsenwervende werkzaamheden.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds geven zich er rekenschap van dat het geven, ook indien dit gebeurt in het kader van een schriftelijke overeenkomst, in eerste instantie en ten principale dient te gebeuren op basis van vrijwilligheid.
 • Medewerkers van het Cultuurfonds brengen derden die in opdracht van het fonds werven op de hoogte van deze gedragscode (collectanten, Streetwise).


   

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
NTF en Amsterdam Fringe

Nederlands Theater Festival

De beste Nederlandse en Vlaamse theatervoorstellingen van het afgelopen seizoen zijn van 1 t/m 11 september te zien tijdens het Nederlands Theater Festival in Bekijk project
Theatrale ontdekkingstocht

WOLK

Lucas De Man en Pascal Leboucq hebben in ‘s-Hertogenbosch WOLK gebouwd. Een theatrale ontdekkingstocht 'van wat je bent naar wie je bent'. Van 4 augustus t/m Bekijk project
Van Cobra naar New Babylon

Constant. Ruimte + Kleur

Herontdek de beeldend kunstenaar en visionair Constant met de nieuwe tentoonstelling in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Bekijk project
Erepodium voor Nederlandse filmcultuur

Nederlands Film Festival

Van 21 t/m 30 september 2016 is de 36e editie van het Nederlands Film Festival. Tien dagen lang is Utrecht de filmhoofdstad van Nederland, met een rijk en Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws