Financieel beleid

Beleggingsbeleid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds belegt een deel van het vermogen:

  • de CultuurFondsen op Naam waarvan de schenker heeft bepaald dat vanuit de rendementen projecten worden ondersteund
  • de Cultuurfondsen voor Monumenten gereserveerd voor laagrentende hypotheken aan eigenaren van gemeentemonumenten
  • eigen vermogen waarvan de rendementen worden aangewend om de kosten van de eigen organisatie te dekken.

Het vermogen dat het Cultuurfonds belegt, is speciaal hiervoor geoormerkt en wordt aangehouden voor de lange termijn. Donaties en collectegelden worden niet belegd en in het jaar na ontvangst besteed.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt het van groot belang om ook met het vermogen positief bij te dragen aan de samenleving. Zo investeren we in revolverende fondsen waaruit leningen ter behoud van monumenten worden verstrekt of voor culturele projecten. De aflossingen en rente van deze leningen vloeien terug in het betreffende fonds en komen zo weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Daarnaast behouden we het pand aan de Herengracht 474 in Amsterdam in monumentale staat en verhuren we het tegen een gunstige, niet-marktconforme huur aan een organisatie met een culturele doelstelling. Ten slotte belegt het Prins Bernhard Cultuurfonds een deel van het eigen vermogen in een effectenportefeuille. Daarbij zorgen we ervoor dat we maatschappelijk verantwoord beleggen conform ons duurzaam beleggingsbeleid.

Investeringen in revolverende fondsen

Samen met het Nationaal Restauratiefonds heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds de Cultuurfondsen voor Monumenten opgericht. Uit de Cultuurfondsen voor Monumenten verstrekt het Restauratiefonds laagrentende cultuurfonds-hypotheken aan eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten. Eind 2016 bedroeg het vermogen dat het Prins Bernhard Cultuurfonds hiervoor beschikbaar stelde in totaal € 28,6 miljoen. Uit dit vermogen staan per 31 december 2016 bij het Nationaal Restauratiefonds 503 cultuurfonds-hypotheken uit voor een totaalbedrag van € 28,4 miljoen.

Dankzij een gift van Fonds 1818 is in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds in 2011 het MonumentenFonds 1818 opgericht, waaruit laagrentende leningen voor de restauratie en herbestemming van monumenten in het werkgebied van Fonds1818 worden verstrekt. Uit dit fonds zijn 6 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 1.031.000.

Uit het Blockbusterfonds verstrekt het Cultuurfonds kortlopende projectleningen aan belangrijke en uitzonderlijke, zo mogelijk multidisciplinaire culturele evenementen. Het Blockbusterfonds is een samenwerkingsverband tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, de VandenEnde Foundation en de BankGiro Loterij (Goede Doelen Loterijen NV). Gedurende vier jaar heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds hiervoor jaarlijks € 500.000 opzij gezet. De VandenEnde Foundation en het VSBfonds doen op basis van benodigde liquiditeiten stortingen in het Blockbusterfonds, die het Prins Bernhard Cultuurfonds als inkomsten uit fondsenwerving verantwoord. Eind 2016 zijn er uit het fonds vijf leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 555.000 en drie garanties voor een totaalbedrag van € 288.000

Lees hier verder over het beleggingsbeleid van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel Bekijk project

Haute Couture van Ragazze kwartet

Het Ragazze Kwartet, gehuld in mooie haute couture van de jonge Nederlandse ontwerpster Henriette Tilanus, speelt meesterwerken uit modestad Parijs begin 20e Bekijk project
De evolutie van licht

EVO-LUMEN

Vanaf 14 april in Eindhoven: EVO-LUMEN. Met meer dan honderd lichtkunstwerken vertelt deze tentoonstelling het verhaald over de evolutie van licht in kunst en Bekijk project
Vernieuwd dakplein NEMO

Energetica

Op 23 en 24 april opent NEMO het vernieuwde dakplein: Energetica. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws