Wertheimer-Stichting

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie voor de Wertheimer-Stichting.

Naam instelling: Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie

RSIN: 34131955

Contact gegevens

Prins Bernhard Cultuurfonds
Mw. Hendie Deijkers
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
h.deijkers@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

Voorzitter: Mevrouw drs. M.J. Sanders – ten Holte
Secretaris/penningmeester: Drs. J.H. van Beem,
Bestuurslid: Prof. dr. J.B.J. Teeuwisse
Bestuurslid: Mevrouw prof. dr. C.J.M. Zijlmans
Bestuurslid: Mevrouw M.E. Stig
Bestuurslid: De heer S.G. Ophof

Doelstelling

De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.

De Wertheimer-Stichting is in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds als een CultuurFonds op Naam, in 1998 bij legaat in gesteld door Hein Wertheimer, amateurfotograaf en oud-directeur van Philips.

Beleidsplan

De besteding van de opbrengsten van het vermogen van Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie is geregeld in de akte van “Schenking periodieke uitkering” d.d. 14 november 1994 en in de akte “Aanvaarding schenking” door het Prins Bernhard Cultuurfonds d.d. 2 december 1994, verleden door mr. H.B.H. Kraak. Deze aktes zijn eveneens van toepassing op het CultuurFonds op Naam “Wertheimer Fonds”.

Bij zijn overlijden heeft prof. mr. Hein Wertheimer in 1997 circa 22 miljoen NLG (circa € 10 miljoen) nagelaten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds met de opdracht daarmee een CultuurFonds op Naam in te stellen. Het Wertheimer Fonds heeft als doelstelling: de bevordering van de Nederlandse fotografie c.q. de oprichting en instandhouding van een fotografiemuseum in Nederland. Conform de wens van de heer Wertheimer is in 2000 de Wertheimer-Stichting (WS) opgericht met een bestuur waarin verschillende geledingen van de fotografiewereld vertegenwoordigd zijn. Dit bestuur adviseert het Prins Bernhard Cultuurfonds over de aanwending van het Wertheimer Fonds.

Uitgaand van een aantal kernpunten concludeerde de Wertheimer-Stichting in 2003 dat het Nederlands Fotomuseum (NFM) in Rotterdam in vergelijking met andere initiatieven de beste kansen had uit te groeien tot de instelling die de heer Wertheimer voor ogen heeft gestaan. Sindsdien heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds uitsluitend dit museum uit het Wertheimer Fonds begunstigd. Het bestuur van de Wertheimer-Stichting monitort ontwikkelingen binnen het NFM en komt jaarlijks een tot enkele keren bijeen om die te bespreken, zowel intern als met bestuur en directie van het museum. Op basis van een en ander brengt de Wertheimer-Stichting minimaal eens in de vier jaar opnieuw advies uit aan het Prins Bernhard Cultuurfonds over de aanwending van het Wertheimer Fonds.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Bestuursverslag

Het bestuur van de Wertheimer-Stichting heeft de Raad van Toezicht van het Cultuurfonds in december 2014 geadviseerd om het Nederlands Fotomuseum voor de jaren 2015 en 2016 een algemene bijdrage van € 300.000 uit het rendement van het Wertheimer Fonds in het vooruitzicht te stellen. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan er een extra donatie uit het vermogen worden overwogen als bijdrage aan de investeringen ter realisering van de verbouwing. De Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft deze adviezen overgenomen. In 2015 heeft het Nederlands Fotomuseum een algemene bijdrage van € 300.000 uit het jaarrendement van het Wertheimer Fonds ontvangen, daarnaast is een extra bijdrage van € 50.000 toegewezen en een extra toewijzing van € 15.000 voor de restauratie van het archief van Ed van der Elsken.

Het bestuur van de Wertheimer-Stichting is in 2015 vier maal bijeengekomen. Op 20 februari, 28 april, 19 oktober en 1 december om de ontwikkelingen van het Nederlands Fotomuseum te bespreken. Op 28 april is een werkbezoek aan het Fotomuseum Antwerpen gebracht. Er zijn regelmatig gesprekken gevoerd door de voorzitter van de Wertheimer-Stichting met de wethouder Gemeente Rotterdam. Buiten de beraadslagingen om hebben de bestuursleden op eigen gelegenheid (werk)bezoeken aan het museum gebracht en relevante stukken van het Nederlands Fotomuseum bestudeerd.

Eind 2015 zou op basis van voornoemde gegevens een tussentijds evaluerend gesprek plaatsvinden met het Nederlands Fotomuseum. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 4 maart 2016. In het najaar 2016 zal het bestuur van de Wertheimer-Stichting de positie van het Nederlands Fotomuseum opnieuw evalueren en advies uitbrengen over continuering van de financiering na 2016. Het bestuur streeft ernaar om de toekenning na 2016 opnieuw gelijk te laten lopen met de Cultuurplan-systematiek van de Rijksoverheid.

Jaarrekening Wertheimer 2015

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel Bekijk project

Haute Couture van Ragazze kwartet

Het Ragazze Kwartet, gehuld in mooie haute couture van de jonge Nederlandse ontwerpster Henriette Tilanus, speelt meesterwerken uit modestad Parijs begin 20e Bekijk project
De evolutie van licht

EVO-LUMEN

Vanaf 14 april in Eindhoven: EVO-LUMEN. Met meer dan honderd lichtkunstwerken vertelt deze tentoonstelling het verhaald over de evolutie van licht in kunst en Bekijk project
Vernieuwd dakplein NEMO

Energetica

Op 23 en 24 april opent NEMO het vernieuwde dakplein: Energetica. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws