Stichting ALN

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie voor de Stichting ALN.

Naam instelling
De Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) is in 1970 opgericht onder de naam Stichting Algemene Loterij Nederland (ALN).

De officiële naam van de stichting luidt Algemene Loterij Nederland, en de stichting staat onder deze naam als ANBI geregistreerd

De stichting staat als Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 41150537.

RSIN: 002302834

Contact gegevens
Prins Bernhard Cultuurfonds
Patricia Strooper
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
020 520 6130
p.strooper@cultuurfonds.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

 1. een lid aangewezen door Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds:
  - mw. dr. A. Esmeijer (secretaris)
 2. een lid aangewezen door Stichting Loterijacties Volksgezondheid:
  - dhr. drs. H.J.L. Ridderbos (penningmeester)
 3. een lid aangewezen door Stichting Oranje Fonds:
  - dhr. ir. R.C. van der Giessen
 4. een lid aangewezen door Stichting Skanfonds:
  - mw. drs. H.M.C. Hulsebosch
 5. een lid aangewezen door Stichting vfonds:
  - dhr. A.J.M. Heerts
 6. door de leden gekozen:
  - dhr. J. Franssen (voorzitter)

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel belangen te behartigen van instellingen die, nationaal en/of internationaal, werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en cultuur. De statuten zijn gewijzigd bij akte van 1 augustus 2006. De doelstelling is ongewijzigd gebleven.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting richt zich op het behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties op het gebied van kansspelen. Daarvoor is het nodig ontwikkelingen te volgen en zo nodig bij te sturen op het gebied van kansspelen en wetgeving op het gebied van kansspelen. Verder volgt de stichting zelf of via haar leden de ontwikkelingen op het terrein van cultuur, natuurbehoud, maatschappelijk welzijn, gezondheid en ziekte, vrede en veiligheid.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning,

Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit:

- verdeling van de netto opbrengst van De Lotto, die is bestemd voor de aangewezen beneficianten;
- via de beneficiantenraad op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen en gevraagd of ongevraagd advies geven.
- overleggen met de overheid en instellingen op het gebied van kansspelen.

Jaarrekening 2015 Stg ALN

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws