Richtlijnen en bepalingen

Richtlijnen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds besluit aan de hand van algemene en specifieke richtlijnen om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer en kunt u eventueel nalezen in het document Richtlijnen.

Nadere bepalingen
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen kent de volgende aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.

 

Aanvullingen richtlijnen en bepalingen Groningen 

Versnelde procedure: deze aanvragen worden  maandelijks via een schriftelijke besluitvormingsronde behandeld.  

Muziekverenigingen 

25% van de kosten van instrumenten tot € 2.500 eenmaal per drie jaar. 20% van de aanschafkosten van uniformen tot € 2.000 eenmaal per drie jaar.

Koorkleding 

20% van de aanschafkosten tot maximaal € 1.500; als men de kleding zelf maakt is de vergoeding 25%. Het dient te gaan om kleding die speciaal gemaakt wordt voor optredens van het koor. Confectiekleding wordt niet vergoed.

 

Reguliere procedure: deze aanvragen worden behandeld in de gebruikelijke periodieke vergaderingen.

Gedrukte publicaties en audio- en visuele producties

het normbedrag is maximaal € 2.000,= tenzij de aanvrager een groter belang kan aantonen of als het bestuur van mening is dat er meer moet worden bijgedragen

 

Theaterproducties       

Het gaat hier alleen om bijzondere producties: de bijdrage kan variëren van € 1.500,= tot € 5.000,=. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de samenwerking van amateurs en professionals en het aantal keren dat een productie wordt uitgevoerd. 

Concerten                          

De bijdrage kan variëren van € 1.500,= tot maximaal € 3.000,=. Hierbij wordt gekeken of het een bijzonder en vernieuwend concert is.

Koren (aanschaf piano)

50% van de kosten tot maximaal € 3.000,=.

Geluidsapparatuur en/of lichtapparatuur              

50% van de kosten tot maximaal € 5.000,= op voorwaarde van aantoonbaar meermalig gebruik.

Cultuureducatieprojecten

standaard wordt uitgegaan van maximaal € 2.500,=. Het gaat om buitenschoolse projecten.

Community art               

standaard wordt uitgegaan van maximaal € 2.500,=.

Aanvraagformulier Groningen

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Edelhert terug naar Noord-Brabant

Het edelhert kan terugkeren naar Noord-Brabant, dankzij de herinrichting van het Groene Woud. Bekijk project
Muziek

Akoesticum

Nationaal oefencentrum voor podiumkunsten Bekijk project

Restauratie Naco-huisje

Het Amsterdamse Schoolmonument moest twaalf jaar geleden wijken voor de uitbreiding van het Centraal Station. Stadsherstel restaureert het bijzondere Bekijk project
De passie van een verzamelaar

Sluijters, Gestel, Kelder

Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Kees Maks. Al deze schilders waren vertegenwoordigd in de collectie van de markante Amsterdamse Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws