De kunst van het geven

Overzicht CultuurFondsen op Naam

 • a

 • b

 • c

 • d

 • e

 • f

 • g

 • h

 • i

 • j

 • k

 • l

 • m

 • n

 • o

 • p

 • q

 • r

 • s

 • t

 • u

 • v

 • w

 • x

 • y

 • z

a

A.H.T. Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Aafje Heynis Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge klassiek geschoolde musici, met een voorkeur voor zangers.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Adèle Wickert Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de 20e en 21e -eeuwse muziek. Daarnaast het financieel bijdragen aan projecten en publicaties die in het teken staan van het erfgoed van de Nederlandse klassieke muziek; de ontsluiting en uitvoering van bestaande muziek van Nederlandse componisten staan hierbij voorop.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Adri en Greet Bos-de Jong Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Adriana Hoogenboom Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur in de gemeenten Zwolle, Hattem en Heerde, met een voorkeur voor projecten op het gebied van monumentenzorg, klassieke muziek en beeldende kunst.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Afman/Peeters Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge musici, met een opleiding klassieke muziek, en beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding in het buitenland of de aankoop van een passend instrument. Daarnaast kunnen projecten ten behoeve van deze talenten worden ondersteund.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van industriële vormgeving en interieurontwerp.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Ale en Oscar Fonds

Het financieel ondersteunen van klassieke muziekprojecten uit de periode 1100-1750 door professionele musici alleen, of in samenwerking met amateurmusici (bv. een amateurkoor met professionele solisten en instrumentalisen), waarbij historische authenticiteit in de opzet en de aanpak van het project belangrijk is. Indien moderne transcripties nodig zijn voor het project kan dit ook in aanmerking komen voor ondersteuning.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Alida Augusta Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis en typografie en van projecten op het gebied van de Friese cultuur.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Alida Beekhuis Fonds

Het financieel ondersteunen van onderzoek naar en schrijven van een biografie van Nederlandse personen die actief zijn (geweest) binnen de terreinen van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst, alsmede het ondersteunen van publicaties hierover.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Allardina Tack Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge talentvolle balletdansers of danseressen via een beurs of project.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Amersfoorts Cultuurfonds

Het financieel ondersteunen van culturele en kunstzinnige initiatieven die van Amersfoort een mooie (samen)levende stad maken.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Ammerlaan-Beuken Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde, pas afgestudeerden op het terrein van de natuurkunde voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Amsterdams klein-erfgoed Fonds

Het financieel ondersteunen van het behoud van kleine erfgoedobjecten in Amsterdam.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Anita Porcelijn Fonds

Het financieel ondersteunen van muziekprojecten voor jongeren, waarbij de voorkeur uitgaat naar jazz en projecten die in de Bijlmermeer plaatsvinden.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Ankie Wiegant-Brinkgreve Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge professionele pianodocenten teneinde hun didactische vaardigheden te verbreden. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten, gericht op de ontwikkeling van pianodocenten.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Anna Isabella Fonds

Het financieel ondersteunen van kinderen ten behoeve van de bevordering van de beoefening van en het plezier in oude en moderne klassieke muziek, in de vorm van bv. stipendia voor een muziekstudie en/of de aanschaf van een muziekinstrument.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Annie Langelaar Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, ter stimulering van de muzikale ontwikkeling van het jonge kind vanaf de prenatale fase tot en met einde basisschool.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Ans Otten-Nypels Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek, waarbij de voorkeur uitgaat naar kamermuziek.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Anthonia Bloembergen Fonds

Het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiele ondersteuning aan natuurlijke personen voor een vervolgstudie of vervolgonderzoek op dit vakgebied in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Antistof Fonds

Het ondersteunen van talent en eigenzinnige theatermakers in de mime bij het realiseren van projecten/voorstellingen in Nederland.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Het financieel ondersteunen van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die verbonden zjin met de historie van het railverkeer in Nederland, zoals stations en locomotiefloodsen kunnen worden ondersteund.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Atelierpraktijken Fonds


Het stimuleren van onderzoek naar en publicaties over in het bijzonder de geschiedenis van de restauratie van kunstvoorwerpen, de daarmee samenhangende, historische atelierpraktijken en museale geschiedenis.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Attje Jacoba Vixseboxse Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent op het gebied van kunst en cultuur in ruime zin.

Aurora Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten waarin moderne beeldende kunst en moderne dans worden gecombineerd.

Download het logo in ESP JPG - PNG.

Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten die kunst en cultuur kunnen ontsluiten voor een breed publiek in de openbare ruimte.

Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel

Het financieel ondersteunen van kleinschalige culturele initiatieven in Overijssel.

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

b

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf

Het financieel ondersteunen van cultuurprojecten die bijdragen aan de 'kunst van het samenleven' die passen binnen het werkdomein van Woonbedrijf Eindhoven.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

B. Tourniaire Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van toneel.

Banning de Jong Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de relatie tussen geneeskunst en cultuur in brede zin en het verlenen van beurzen en stipendia aan getalenteerde afgestudeerden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde in het algemeen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Barbara Eveline Keuning Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland waarbij voorrang wordt verleend aan initiatieven gericht op de instandhouding van natuurlijke flora en fauna.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Barbas-van der Klaauw Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van conservering, restauratie, bestudering en het tentoonstellen van antiek textiel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds

Het bevorderen van harmonie-, fanfare- en brassbandmuziek alsmede koormuziek in Drenthe.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Ben en Nel Van Bohemen Van der Zwart Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten met het doel bij voorkeur bij jongeren de betekenis van de bevrijding in 1945/de beëindiging van WO II levend te houden.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Bertus en Anne Luyten Block Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten tot de instandhouding van orgels in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Beter Bouw Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de vernieuwende architectuur, waarbij ecologische, milieubewuste en antroposofische aspecten centraal staan.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Blauwe Baan Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge, talentvolle cellisten op weg naar een professionele carrière door middel van beurzen of bijdragen voor de aankoop van een passend instrument, dan wel het financieel ondersteunen van projecten van kleine strijkensembles.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Bob Vlake Fonds

Het financieel ondersteunen van muziekeducatieve projecten, bij voorkeur in Amsterdam. Daarnaast het financieel ondersteunen van talentvolle blazers voor een vervolgopleiding of de aanschaf van een passend instrument op het terrein van pop, jazz of klassieke muziek.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Bouwman Boerema Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van onderhoud en restauratie van de borg Verhildersum te Leens, de overige Groninger borgen en de restauratie van de oud-Groninger kerken, kerkorgels en begraafplaatsen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Bredius Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge balletdansers en jonge klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de klassieke muziek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Breed & Hogenbirk Erfgoedfonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve en promotionele aspecten van) projecten op het gebied van natuur, cultuur en landschap. De voorkeur gaat uit naar kleine natuur- en/of cultuurhistorische elementen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Breeman Talle Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Rotterdam.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Bruinvis Meijer Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten over vogels en/of wilde flora.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buchter-De Vries Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de vloer-, dak- en wandtegels in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Burger-Dominicus Fonds

Het financieel ondersteunen van professionele dansers voor het volgen van een aanvullende studie in binnen- of buitenland als vervolg op een dansopleiding in Nederland, en aan projecten ter bevordering van de danskunst in Nederland in het algemeen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buurtcultuurfonds BrabantWonen

Het financieel ondersteunen van cultuurprojecten die bijdragen aan de 'kunst van het samenleven' binnen de wijken in ’s-Hertogenbosch en Oss waar Woningbouwvereniging BrabantWonen woningbezit heeft.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buurtcultuurfonds Mooiland

Het financieel ondersteunen van cultuurprojecten die bijdragen aan de 'kunst van het samenleven' in het rayon waar Woningbouwvereniging Mooiland woningbezit heeft.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant

Het fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. 

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buurtcultuurfonds St. Joseph

Het financieel ondersteunen van cultuurprojecten die bijdragen aan de 'kunst van het samenleven' in Boxtel. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Buurtcultuurfonds Stadlander

Het financieel ondersteunen van culturele projecten in de Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht waar Woningbouwvereniging Stadlander woningbezit heeft.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buurtcultuurfonds Woonveste

Het financieel ondersteunen van culturele projecten in de gemeenten Haaren en Heusden die bijdragen aan de ‘kunst van het samen leven'.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Buurtkerkenfonds Noord-Brabant

Aansprekende herbestemmingen voor kerken koppelen aan buurtparticipatie: kansen benutten voor nieuwe culturele, welzijn- of zorgbestemmingen die de leefbaarheid van de buurt versterken bij her te bestemmen kerken in woongebieden.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Buziau Geesink Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten van kleine of particuliere musea met een landelijke uitstraling.

Download het logo in ESP JPG PNG.

c

Het stimuleren van de vorming op het terrein van de beeldende kunst, bij voorkeur door het ondersteunen van projecten in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Bij onvoldoende aanvragen kunnen beurzen worden verstrekt aan jonge talentvolle musici en beeldende kunstenaars voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Carla Struycken Fonds

Het financieel ondersteunen van vrouwelijke jonge musici voor een vervolgopleiding (bij voorkeur) in het buitenland dan wel het geven van (financiële) ondersteuning aan projecten door en voor jonge vrouwelijke musici.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Carolus Magnus Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden uit alle disciplines van HBO en WO voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Catrien Venverloo Fonds


Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateurensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Chagall Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge beeldend kunstenaars voor vervolgopleidingen in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Charema Fonds voor geschiedenis en kunst

Het financieel ondersteunen van publicaties waarin beeldende kunst bron voor historisch onderzoek is of in een breder historisch kader wordt geplaatst, waaronder publicaties op het gebied van documentaire fotografie.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Charles Burney Fonds

Het financieel ondersteunen van musici en/of musicologen bij archiefonderzoek in het buitenland op het terrein van de (historische) uitvoeringspraktijk ten behoeve van toekomstige (Nederlandse) muziekproducties.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van Nederlandse en Amerikaanse jonge musici en jonge beeldend kunstenaars.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Christiaan G. van Anrooij Fonds


Het financieel ondersteunen van (jonge) wetenschappers ten behoeve van onderzoek naar de geschiedenis van Indonesie (1600-1963), alsmede het financieel ondersteunen van projecten op dit terrein.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Clara Haskil Fonds

Het financieel ondersteunen van (forte)pianisten in hun verdere ontwikkeling, zowel solistisch als in kamermuziekverband. Bij onvoldoende aanvragen kunnen alle kamermuziekensembles in aanmerking komen voor financiele ondersteuning, evenals projecten die de ontwikkeling van de kamermuziek ten doel hebben.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Co Rosberger Fonds

Het financieel ondersteunen van medisch talent voor het doen van onderzoek of een vervolgopleiding, bij voorkeur in het buitenland met een voorkeur voor revalidatie en kinderen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Cohen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van jonge musici voor een vervolgopleiding of aanschaf van een passend instrument. Bij onvoldoende aanvragen kunnen projecten voor de ontwikkeling van jonge musici ondersteund worden.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Cornelis Fop Smit Fonds

Het financieel ondersteunen van de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en varende monumenten in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Coulissen Fonds

Het financieel ondersteunen van (amateur)kunst- en cultuurprojecten in de Achterhoek.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

CultuurAmateur Fonds Brabant

Het financieel ondersteunen van samenwerkingsprojecten van vrijwilligersorganisaties, werkzaam in de cultuur in de provincie Noord-Brabant, elk met eenzelfde bedrag.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het verwerven van middelen om deze ter beschikking te stellen aan cultuur en natuur bevorderende, alsmede samenlevingsverbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren. Eén en ander voor zover van de overheid en/of andere instanties redelijkerwijze niet verwacht mag worden, dat zij daarvoor financiële middelen ter beschikking stellen.

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Het financieel ondersteunen van culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van vernieuwende en onderscheidende projecten op het gebied van kunst en cultuur in Kampen.
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo, staand of liggend.

Het doel van het Cultuurfonds is cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. Het fonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur, zoals een concert, exposities of educatie in de regio.
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Cultuurparticipatiefonds Limburg

Het bevorderen van de deelname van inwoners van Limburg aan culturele activiteiten door projecten en activiteiten te ondersteunen, die daaraan bijdragen. 
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.

Download het logo in ESP JPG PNG.

d

D.G. en R.W. van Eck Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau, met een voorkeur voor organisten en dirigenten.

Download het logo in ESP JPG PNG.

D.I.X. Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge pianisten voor een vervolgopleiding in het buitenland. Het financieel ondersteunen van culturele projecten voor visueel gehandicapten.

Download het logo in ESP JPG PNG.

D/M Fonds voor goed spreken

Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die goed stem- en taalgebruik stimuleren in situaties van opvoeding, onderwijs en kunstbeoefening.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dames Tiemersma Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, in de muziek of de textiele vormgeving.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek voor jongeren en op het terrein van de textiele vormgeving.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Data-Piet Fonds

Het financieel ondersteunen van de exacte wetenschappen in Nederland met een voorkeur voor talentontwikkeling, onderzoek en publicaties, en eventueel ook de aanschaf van bijzondere apparatuur ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

De Bander Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of met betrekking tot het cultuurbehoud.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

De Bijll Nachenius Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die natuurbehoud en monumentenzorg stimuleren, bij voorkeur in Amsterdam en omgeving.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van innovatief wetenschappelijk, kunstzinnig en cultureel toptalent voor een vervolgstudie in het buitenland. www.debreed.nl/de-breed-kreiken-innovatiefonds.

De By-van der Heyden Fonds

Het financieel ondersteunen van beeldhouwers, teneinde hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldhouwkunst.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van projecten op educatief gebied in de provincie Groningen, waarbij kinderen kunnen kennismaken met verschillende disciplines op het werkterrein van het cultuurfonds.

Download het logo in ESP JPG PNG.

De Konink-Walst Fonds

Het financieel ondersteunen van jong muziektalent voor een vervolgopleiding in binnen- of buitenland, of bij de aanschaf van een passend instrument en/of het financieel ondersteunen van projecten tot behoud van cultureel erfgoed in Zaanstad en in Amsterdam.

Download het logo in JPG PNG.

De Waal-Pouwer Fonds

Het financieel ondersteunen van talent op het terrein van kunst en cultuur voor een aanvullende opleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor restauraties in brede zin. Daarnaast kunnen bijzondere projecten ten behoeve van educatie op het gebied van ambachten worden ondersteund.

Download het logo in ESP JPG PNG.

De Zes Bannen van Waterland Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in de zes bannen van Waterland.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dessauvagie/Sauer Fonds

Het verlenen van financiële steun aan musici ten behoeve van hun beroepsuitoefening, of bij onvoldoende aanvragen op dat terrein, aan projecten op het gebied van muziek in het algemeen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dick Meys Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgopleiding en -onderzoek in het buitenland op het gebied van de economie.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dijkstra-van Doorn Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het restaureren of conserveren, raadplegen of archiveren van historisch waardevolle geschriften.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dijkstra-Visser Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle blaasinstrumentalisten met name fluitisten, voor het volgen van een (aanvullende) studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau. Daarnaast kunnen projecten voor (kleine) blaasensembles voor een bijdrage in aanmerking komen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dividere Fonds

Het financieel ondersteunen van vernieuwende projecten op het gebied van muziek, kunst, (Dutch) design en erfgoed met een voorkeur voor jong talent en projecten in de omgeving van Amsterdam.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Documentaire Fonds Zeeland

Het financieel ondersteunen van documentaires die een duidelijk afgebakend thema behandelen in relatie tot de geschiedenis van Zeeland.

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland. 

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dominique en Maria Meens Janssen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van het religieuze erfgoed.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Dorrie Stoop Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge, talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Dr. Aart A. de Veer Fonds

Het financieel ondersteunen van uitvoeringen van klassieke kamermuziek op kleine podia.
Het verlenen van beurzen aan jonge beeldend kunstenaars om zich (verder) te bekwamen in de grafiek of de keramiek.
Het financieel ondersteunen van (populair-)wetenschappelijke publicaties over Ötzi (der Mann im Eis) of over culturen uit deze tijd, ca 3000 voor Christus.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Drie Broden Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten waardoor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met name degenen die anders geen of geringe kansen hierop hebben als gevolg van sociaal economische of culturele omstandigheden, actief en/of receptief kunnen kennismaken met cultuur om zo hun interesse hiervoor te wekken.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Drs. Henri Roovers Fonds

Het financieel ondersteunen van (professionele) organisten voor een vervolgstudie of aanvullende studie in brede zin in binnen- of buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

e

Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van monumentenzorg in Amsterdam met een voorkeur voor gevels en bijbehorende ornamenten.

Egbert Kunst Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de fotografie.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Egbert van Paridon Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge kunstenaars, die de podiumkunsten of beeldende kunst beoefenen, en jonge musici die zich verder wensen te scholen in de klassieke muziek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Eggink-den Daas Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de Geldersche Achterhoek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Eigenheimer Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Elco Brinkman Fonds

Het financieel ondersteunen van de instandhouding van objecten en projecten die exemplarisch zijn voor de Nederlandse cultuur, bij voorkeur in de provincie Zuid-Holland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Elisabeth Kinder Fonds

Het financieel ondersteunen van studie en onderzoek op het terrein van de wetenschap betreffende het welzijn van jonge kinderen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Elisabeth Vermaat Müller Fonds

Het financieel ondersteunen van vrouwelijke beeldend kunstenaars die zich bezig houden met veelbelovende projecten die meerdere disciplines vertegenwoordigen, zoals een combinatie van beeld, muziek of literatuur.
Het financieel ondersteunen van vrouwelijke beeldend kunstenaars in de vorm van publicaties over hun werk.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Elise van Weede Fonds

Het financieel ondersteunen van kinderen (tot 16 jaar) met een maatschappelijke of financiële achterstand, om de muzikale ontwikkeling te stimuleren.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Engbertha Loman Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle musici, met name violisten en cellisten voor het volgen van een (aanvullende) studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

Het financieel ondersteunen van archiefonderzoek, waarbij voorkeur wordt gegeven aan genealogische projecten, alsmede het openbaar maken van dergelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten die de geschiedenis van Nederlands-Indië tot onderwerp hebben.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Erica Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Erik Beelaerts van Blokland Fonds

Het financieel ondersteunen van multidisciplinaire, grensverleggende, stimulerende, enthousiasmerende initiatieven op het hele werkterrein van het Cultuurfonds, waarbij de voorkeur uitgaat naar projecten:
• waarbinnen verschillende deelgebieden van het werkterrein een rol spelen en een vruchtbare verbinding met elkaar aangaan zoals in een ‘Gesamtkunstwerk’;
• die aansluiting zoeken bij gemêleerde publieksgroepen door project(onderdel)en zowel in cultuurcentra als op bereikbare plekken daarbuiten te manifesteren;
• waarbij artistieke/inhoudelijke authenticiteit en eigenheid alle ruimte krijgt en niet ondergeschikt raakt vanwege conventies en overwegingen van andere aard.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft dit fonds ingesteld ter nagedachtenis aan Erik van Beelaerts van Blokland, als dank voor de wijze waarop hij in verschillende functies zijn kwaliteiten jarenlang ruimhartig heeft ingezet.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Erik en Hans de Vries-Snoek Fonds

Het financieel ondersteunen van documentairemakers en dansers voor een vervolgstudie in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds

Het ondersteunen en bevorderen van rechtswetenschappen op Curaçao. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de bevordering, kennis en educatie op juridisch gebied ter versterking van de Curaçaose rechtsstaat, met een voorkeur voor projecten die lokale culturele juridische aspecten belichten, c.q. bevorderen, voor een breed publiek.

Dit fonds wordt besteed door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. 

Download het logo in ESP JPG PNG.

Eva Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle uitvoerend kunstenaars met een voorkeur voor muziek en dans. Ook instrumentenbouwers komen voor ondersteuning in aanmerking.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Eye Opener Fonds

Het ondersteunen van innovatieve, creatieve projecten die tot doel hebben het culturele, economische  en maatschappelijke belang van bibliotheken voor het voetlicht te brengen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

f

Familie Bac Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde (cantor-)organisten met een voorkeur voor de kerkmuziek en projecten ten behoeve van deze doelgroep.

Familie Wessel Jansen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur- en natuurbehoud in de Over-Betuwe. 

Download het logo in ESP JPG PNG.

Feteris-Oosterbaan Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziekbeoefening in de regio Kampen, Noord-Veluwe en Noord-West Overijssel.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Flora Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het vergroten van de kwaliteit van de organisatie en het bestuur van culturele (amateur-) instellingen in de provincie Overijssel, door instellingen in staat te stellen op bescheiden schaal expertise in te kopen bij derden/experts ten behoeve van aan deze instellingen verbonden vrijwilligers.
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Angela E.

Het financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde musici voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Ars Antilliani

Het bevorderen en financieel ondersteunen in Nederland, van beeldende kunst en/of beeldende kunstenaars afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en van Nederlandse nationaliteit.

Fonds Charlotte Köhler Prijzen

Het verlenen van prijzen aan jonge kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, architectuur en decorontwerp.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Dance Works Rotterdam

Het financieel ondersteunen van talenten, projecten en organisaties gericht op de stimulering of ontwikkeling van de hedendaagse dans in Rotterdam.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds De Stam

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge kinderen vanaf 12 jaar met een maatschappelijke of financiele achterstand om de muzikale ontwikkeling te stimuleren, alsmede het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van muziek, met een voorkeur voor de regio Voorschoten, binnen een straal van 20 km.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds De Versterking

Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de Nederlandse theatersector door middel van het financieren van een toneelschrijfstipendium, alsmede het verstrekken van een startbijdrage voor de productie van de uitvoering van het nieuw geschreven werk.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds de Visser-Geerling


Het financieel ondersteunen van projecten en talenten op het terrein van de klassieke muziek, waaronder ook steun bij aankoop passend instrument valt. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten over of instandhouding van de Kennemerduinen en de Waterleidingduinen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Eindbestemming

Het in stand houden en restaureren van (familie-) graven in de ruimste zin van het woord. Het ordenen en beschrijven, alsmede het restaureren en conserveren van particuliere archieven, met name persoons- en familie-archieven. Het uitgeven van egodocumenten (memoires, dagboeken en briefwisselingen).

Fonds Henri Fock

Het financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde musici voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland en het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Jong Talent

Het financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde musici en beeldend kunstenaars voor vervolgstudie of - onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie

Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Kruitlaan

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden op het terrein van de beeldende kunst, bij voorkeur mode, voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Kunstlicht in de Kunst

Het financieel ondersteunen van projecten of jonge beeldend kunstenaars op het terrein van de lichtkunst, met als doel de interesse in lichtkunst te bevorderen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Monnier Goudzwaard

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek in brede zin, met een voorkeur voor de aanschaf van instrumenten ten behoeve van ensembles met een landelijke uitstraling of voor talentvolle jonge musici. Eveneens komen educatieve projecten voor kinderen op het terrein van de klassieke muziek in aanmerking.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds motie Limburg Volkscultuur

Het in stand houden en behouden van harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren voor de breed gedragen Limburgse volkscultuur door hen financieel te ondersteunen in de aanschaf van (begeleidings-)instrumenten en uniformen.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Muziekstudie

Het financieel ondersteunen van klassiek geschoolde musici van 14 tot 25 jaar voor een vervolgopleiding (bij voorkeur) in het buitenland. Voor zangers geldt een bovengrens van 30 jaar.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Nationaal Viooltalent

Het financieel ondersteunen van jong Nederlands viooltalent voor een vervolgstudie in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Behoud, herstel en de instandhouding van graven, meer in het bijzonder grafmonumenten en - tekens van Nederlandse schrijvers.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Vijfhonderdtien

Het behoud van voorwerpen van geschiedenis en kunst van bijzondere culturele waarde, die in hun oorspronkelijke context, in situ, worden bewaard en beheerd.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds voor Hedendaagse Muziek

Het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van de hedendaagse muziek, bij voorkeur in verbinding met en met aandacht voor nieuw publiek (educatie) en/of aandacht voor jonge musici/componisten (talentontwikkeling).

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds voor Numismatiek

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van Nederlandse munt- en penningkunde. Bij onvoldoende aanvragen op dit terrein kan financiële steun worden verleend aan projecten op het gebied van wetenschap of beeldende kunst.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van het opzetten van een Buurtfonds in Amsterdam-Oost ten behoeve van projecten die bijdragen aan de kunst van samenleven waarbij cultuur, maar ook andere thema's als middel zullen worden ingezet voor het verbeteren van leefbaarheid.

Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fonds Vrijwilligers Erfgoed in Nederland

Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.

Fonds Wim Choufour

Het financieel ondersteunen van violisten en cellisten voor het volgen van een studie in binnen- of buitenland (geen masterclasses).

Download het logo in ESP JPG PNG.

Fontein Tuynhout Fonds

Het financieel ondersteunen van het componeren van verschillende soorten muziek in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Frits Versfelt Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van het (roerende) industriële erfgoed in Nederland. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek.

Download het logo in ESP JPG PNG.

g

Gelders Waterschapsfonds

Het financieel ondersteunen van aan het onderwerp water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten die ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de Waterschappen, in landelijk en/of stedelijk gebied.

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Ger Jansen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van natuurbehoud in Drenthe bij voorkeur voor het instandhouden van natuurgebieden.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Gerard Hordijk Fonds

Het financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Gerrit H. Bomen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die het erfgoed en de educatie rond bomen ten doel hebben, bij voorkeur in Noord-Holland.

GF Fonds

Het financieel ondersteunen van talent op het terrein van beeldende kunst, toegepaste kunst en muziek voor een vervolgopleiding, bij voorkeur in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Goei The en Haack Fonds

Het financieel ondersteunen van talent op het werkterrein van het Cultuurfonds, in het bijzonder talent met een scheppend karakter, vooral op het gebied van ambachten, architectuur, muziek en vormgeving, bij voorkeur door middel van studiereizen, vervolgopleidingen en overige activiteiten in binnen en buitenland die de ontwikkeling van het talent bevorderen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Goessche Diep Fonds

Het financieel ondersteunen van cultuur- en natuurbehoud, met name de vogelbescherming in brede zin in Zeeland. 

Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Grace van Heerewaarden Fonds

Het stimuleren van vocale klassieke muziekbeoefening in Friesland door het verlenen van financiële steun aan individuen, koren en betrokken instellingen.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Grachtentuinen Fonds

Het financieel ondersteunen van toegankelijk historisch groen in de Amsterdamse grachtengordel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Groot-Haesebroeck Fonds

Het financieel ondersteunen van historisch onderzoek naar en publicaties over de strijd tegen het fascisme in de periode van het interbellum tot na de Tweede Wereldoorlog.

Gulberg Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge musici voor een vervolgopleiding of masterclass op het gebied van de klassieke muziek en het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de klassieke kamermuziek of kameropera.

Gusta Bruijn-Koch Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge musici, bij voorkeur pianisten, voor studiereizen, masterclasses, verbetering van hun instrument en voor overige projecten die bijdragen aan hun ontwikkeling als musicus. Daarnaast kunnen projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge musici in het algemeen financieel ondersteund worden.

Download het logo in ESP JPG PNG.

h

Haagse Bluf Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die het kunstklimaat in Den Haag stimuleren en bevorderen, waarbij ook rekening wordt gehouden met projecten die gericht zijn op het publiek van morgen: de jongeren.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Haersoltefonds Overijssel

Het financieel ondersteunen van initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Hagana Juventus Musica Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten voor jongeren met als doel het bevorderen, stimuleren en ontplooien van muzikale activiteiten in de regio Haaglanden (anno 2004).
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Han en Rosa Dunk-Samehtini Fonds

Het financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde musici voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Hans Witjens Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs en/of onderzoek in binnen- of buitenland, met een voorkeur voor het terrein waar vormgeving en ambacht elkaar raken, zoals restauraties van voorwerpen van kunst en nijverheid, met een voorkeur voor schilderijen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Harmen Coops Fledderus Fonds

Het financieel ondersteunen van bij voorkeur educatieve projecten op het gebied van de Nederlandse orgelcultuur. Het financieel ondersteunen van projecten voor en door organisten zoals festivals, masterclasses, opleidingen en concertreeksen. Het financieel ondersteunen van restauraties van historische rijksmonumentale orgels.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van (top)talent en (bijzondere) projecten van modern klassieke zangkunst en modern klassieke dichtkunst. Met modern wordt geduid op repertoire vanaf circa 1925 - hedendaags.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Heddy Honigmann Fund

Het financieel ondersteunen van documentaire- of filmmakers uit ontwikkelingslanden. 
Aanvragen worden behandeld door het IDFA Bertha Fund

Download het logo in EPS JPG PNG.

Helena Vrucht Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud en landschapsontwikkeling bij voorkeur in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, alsmede onderzoek, publicaties en symposia welke betrekking hebben op de verhouding tussen cultuur, religie en economie.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Hendrika Mourik Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland, in het bijzonder op het raakvlak van hoger onderwijs en ambacht.

Henk Jan van den Berg Fonds

Het stimuleren van amateuristische muziekbeoefening op het platteland van Overijssel.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Henny de Vries Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle klassiek geschoolde musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Henry F. Benkemper Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland, met een voorkeur voor het terrein van restauratie.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Henssen-Smitshuijsen Fonds

Het financieel ondersteunen van historisch onderzoek en het in stand houden en restaureren van monumentale gebouwen in het algemeen en kerken in het bijzonder, bij voorkeur met betrekking tot de gebieden tussen de Maas, Waal en Rijn ten zuiden van Nijmegen gelegen en benoorden de lijn Maastricht-Aken-Keulen.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Herman Krop Fundatie

Het financieel ondersteunen van culturele projecten in Zwolle en omgeving.

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Het Anker Fonds

Het financieel ondersteunen van publicaties op het terrein van (cultuur)geschiedenis.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Het Zilveren Lint Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge ontwerpers (design) en van projecten op het gebied van toneel en design.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Hollandia Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten van jonge theatermakers (individuen of groepen) die zich met hun werk buiten de Nederlandse grenzen begeven, op Europees niveau, en niet langer dan vijf jaar professioneel actief zijn in het theaterveld.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Honselersdijk Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van monumentenzorg en natuurbehoud in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Hugo van Win Glasfonds

Het stimuleren van glaskunst in Nederland door het verlenen van stipendia aan jonge kunstenaars, het financieel ondersteunen van aankopen van zowel werk van jonge glaskunstenaars als van glaskunstobjecten uit de periode 1850-1940 en het financieel bijdragen aan publicaties over glaskunst.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Hutter-Foekema Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge musici voor het volgen van een vervolgopleiding en/of het aanschaffen van een passend instrument.

Hybrid House Fonds

Het verweven van cultuur en wetenschap.

Download het logo in ESP JPG PNG.

i

Il Flauto Dolce Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en talenten op het terrein van de oude muziek. Blokfluitisten kunnen worden gesteund bij de aanschaf van een passend instrument.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Ina van Doormaal Fonds

Het financieel ondersteunen van professionele beeldende kunstenaars ten behoeve van een vervolgopleiding in het binnen- of buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Ingwersen Bax Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het orgel in Nederland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

ir J.J. Tuijnenburg Muijs Fonds

Het financieel ondersteunen van architecten voor een vervolgopleiding in het buitenland.

Ivo Opstelten Rotterdam Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten in Rotterdam op het terrein van cultuureducatie, met name gericht op stimuleren van cultuurparticipatie en community art in de wijken.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Ivonne Fonds

Het financieel ondersteunen van amateurmuziekgezelschappen in Overijssel in brede zin.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

j

J. en A. Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in Barendrecht en Dordrecht.

Download het logo in ESP JPG PNG.

J.B.C. van den Bergh/Baudet Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en talenten op het terrein van klassieke muziek en beeldende kunst.

Download het logo in ESP JPG PNG.

J.H.O. Montauban-Ballintijn Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge talentvolle musici.

Download het logo in ESP JPG PNG.

J.W. Strengers Frankfort Fonds

Het financieel ondersteunen van onderzoek naar, publicatie over en restauratie van mechanische muziekinstrumenten.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jaap en Eleonora de Kort Fonds

Het financieel ondersteunen van de restauratie van dorpskerken in de regio Zuid-Oost Utrecht.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jacob Claij Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg ten behoeve van bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jacob van Zijverden Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland door de bevordering en ondersteuning van de ecologische landbouw en veeteelt in de ruimste zin.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jacoba Fonds

Het financieel ondersteunen van de professionele ontwikkeling van talentvolle jonge mensen op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds, met een voorkeur voor musici.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan de Ruijsscher / Pia Huisman Fonds

Het toekennen van beurzen aan talentvolle onderzoekers, bij voorkeur oogartsen, op het gebied van glaucoomonderzoek en datgene wat hiermee direct of zijdelings verband houdt.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan en Tina Huizinga Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerde musici op het gebied van de jazz (klarinet en saxofoon) of de klassieke muziek (piano, zang).

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan Meester Fonds

Het financieel ondersteunen van de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder voor stoomlocomotieven.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan Sturm en Marjan Werts Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en talenten op het gebied van de geschiedenis van het moedertaalonderwijs. Daarnaast kunnen projecten en talenten worden ondersteund met betrekking tot leerplanontwikkeling, Nederlands als tweede taal en de (kwalitatieve) onderzoeksmethodologie binnen onderwijskunde.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan van Heel Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding in binnen- of buitenland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan van Zeijst - Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel

Het financieel ondersteunen van projecten ter bevordering van de beoefening en de uitvoering van klassieke muziek in Drenthe en Overijssel.
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe of Overijssel.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan Vogel Fonds

Het bevorderen van het ten gehore brengen van werken van Jan Vogel en van projecten betreffende de muziek als onderdeel van de kleinkunst.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan Wieling Fonds

Het financieel ondersteunen van klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding (bij voorkeur) in het buitenland of voor de aanschaf van een passend instrument.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jan Wolters Fonds

Het financieel ondersteunen van de instandhouding en restauratie van monumenten in Nederland, bij voorkeur in Gelderland.

Download het logo in ESP JPG PNG.

Jawino Fonds

Het financieel ondersteunen van cultuur in de gemeente Goes.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jeanne Kruijver Fonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jeltje Uilenberg-Bokma Fonds

Het stimuleren van het Nederlandstalig cabaret, door het verstrekken van studiebeurzen of het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van theater.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jenny Vrieling Fonds


Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in de voormalige gemeente Vries en de aangrenzende dorpen en buurtschappen behorende tot de Gemeente Tynaarloo.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jo Bergacker Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van het behoud van monumentale bomen.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jo de Groot Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die het muziekonderwijs en de muzikale vorming van jongeren in Haarlem en omgeving, bij voorkeur in de gemeente Bloemendaal, bevorderen.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Joep Zeelen Fonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het gebeid van natuur in brede zin en het stimuleren van de vorming op het terrein van de beeldende kunst, met een voorkeur voor projecten die gericht zijn op jongeren, en wel met name het stimuleren van de glaskunst in Nederland door het verlenen van beurzen aan jonge kunstenaars ten behoeve van hun ontwikkeling.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Joes Meester Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van textiel in brede zin.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Johan J. Smit's Fonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het gebied van jazz/geïmproviseerde muziek en klassieke muziek en van projecten op het gebied van varend erfgoed.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Johan Rasch Fonds

Het financieel ondersteunen van klassiek geschoolde (jonge) musici, bij voorkeur strijkers, harpisten en pianisten voor een vervolgopleiding (bij voorkeur) in het buitenland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Johan van Vossen Fonds

Het financieel ondersteunen van muziekconcoursen voor amateurmusici, met een voorkeur voor klassieke muziek.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jonge Musici Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge uitvoerende musici.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Jongsma Restauratie Fonds

Het financieel ondersteunen van restauratie op het gebied van monumentenzorg van panden met (oorspronkelijk) een woonfunctie, inclusief bijbehorende inrichting en tuinen. Daarnaast de restauratie van boeken, handschriften en textiel in museale collecties.

Download het logo in EPS JPG PNG.

JoostTholensFonds

Het financieel ondersteunen van projecten van autonome fotografen vanaf 40 jaar die werken op het gebied van vernieuwende vormen van fotografie. 
Het financieel ondersteunen van beschrijvende filmdocumentaires op het gebied van cultuur door documentairemakers vanaf 40 jaar. 

Download het logo in EPS JPG PNG.

Josine de Bruyn Kops Fonds

Het financieel ondersteunen van vrouwelijke beeldend kunstenaars tot 40 jaar. 

Download het logo in EPS JPG PNG.

Juncus Porzana Delichon Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

k

K.N. Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge veelbelovende professionele beoefenaars van de podiumkunsten en van projecten met betrekking tot natuurbehoud.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Kalshoven/Hopman Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent voor een vervolgopleiding met name voor de terreinen natuurkunde, recht en filosofie.

Kannegieter Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten voor jongeren en talenten op het gebied van de klassieke muziek.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Keep an Eye Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten, initiatieven en expertise-ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur in Nederland, met name gericht op het geven van kansen aan jong talent.

Keg-Thate Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland, met een voorkeur voor geschiedenis en voor restauratie op het terrein van kunstnijverheid en groen erfgoed. Daarnaast het financieel ondersteunen van talent, bij voorkeur op het terrein van restauratie.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Kirchheiner-Galatius Fonds

Het financieel ondersteunen van culturele projecten waarmee de contacten tussen Nederland en Denemarken worden gestimuleerd, alsmede steun aan wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen Nederland en Denemarken tot onderwerp heeft.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Klassiek voor Jongeren Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten voor jongeren op het gebied van de klassieke muziek.
Het financieel ondersteunen van jongeren bij de aankoop van een passend instrument

Download het logo in EPS JPG PNG.

Het financieel ondersteunen van kleine culturele initiatieven in de Provincie Overijssel. Dit Fonds op Naam is samen met de Provincie Overijssel tot stand gekomen. Het KCIPO geeft voorkeur aan initiatieven die inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie en een breed en aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap. Lees meer.

Download het logo in JPG - PNG.

Klok Korsmit Tacke Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en talent op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds, met een voorkeur voor talent op het terrein van kanker- en dementieonderzoek.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Knecht-Drenth Fonds

Het financieel ondersteunen van Europese musea buiten Nederland ten behoeve van de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Köbo fonds

Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van muziek, dans of theater die erop gericht zijn jongeren in Overijssel, bij voorkeur met verschillende culturele achtergronden, die hier niet of nauwelijks mee in aanraking komen, interesse voor muziek, dans of theater bij te brengen.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Kolnaar-Mulier Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die de bespeling van historische muziekinstrumenten tot doel hebben. Daarnaast het financieel ondersteunen van musici die historische instrumenten bespelen.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Korinthiërs Fonds

Het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van de cultuur in Nederland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Kracht Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van molens en varend erfgoed.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Kuitse Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, bij voorkeur op het gebied van de geneeskunst.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Kunstbalie Fonds Amateurkunst

Het financieel ondersteunen van amateurkunstbeoefening in de provincie Noord-Brabant in het algemeen en het ondersteunen van amateurkunstbeoefening van excellente kwaliteit en producties en tentoonstellingen door amateur-organisaties, in het bijzonder.

Download het logo in EPS JPG PNG.

KvocultuurDelft Fonds

Het financieel ondersteunen van het culturele verenigingsleven in Delft, alsmede tastbare projecten op het terrein van cultuur en interieurbehoud in de kerken in Delft.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

l

Het financieel ondersteunen van theaterproducties die erop gericht zijn
4 tot 12-jarigen, bij voorkeur van uiteenlopende culturele achtergrond en die niet of nauwelijks met theater in aanraking komen, de interesse voor toneel bij te brengen.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Laboratorio Fonds

Het bevorderen en steunen van al dan niet conceptuele land-art-projecten in Nederland, Schotland en IJsland.

Laurent en Carla van Vugt Bennebroek Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten voor talentvolle jongeren op het gebied van de klassieke muziek en het financieel ondersteunen van talentvolle jongeren voor het volgen van bijzondere projecten op het gebied van de klassieke muziek tijdens hun vooropleiding.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Leenheren van 't Sticht Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Leentje Hendrikje Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent op het terrein van betawetenschappen voor een vervolgstudie in het buitenland.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Leestekens van het landschap Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten in Nederland op het terrein van historische landschapselementen en de bewustwording van deze leestekens in het landschap.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Leeuwerikfonds

Het financieel ondersteunen van jonge getalenteerde musici met een voorkeur voor violisten voor het volgen van masterclasses, cursussen e.d. in het buitenland.

Lindenweij Fonds

Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Lotharius Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Louis Lehmann Fonds

Het verlenen van reisbeurzen ten behoeve van individueel wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het terrein van archeologie en geschiedenis. Daarnaast het stimuleren van dubbeltalenten die schrijven en componeren.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds

Het financieel ondersteunen van klassieke-muziekprojecten en theaterproducties in Friesland in het bijzonder initiatieven van professionele kunstenaars.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Download het logo in EPS - JPG - PNG.

Ludo Pieters Gastschrijver Fonds

Het financieel ondersteunen van buitenlandse schrijvers of dichters.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Lydia Vroegindeweij Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die erop gericht zijn bij voorkeur kinderen kennis te laten maken met het instrument kerkorgel. Lees hier een artikel over Lydia Vroegindeweij op volkskrant.nl

Download het logo in EPS JPG PNG.

m

Maaike Helena de Gaaij Reisfonds

Het financieel ondersteunen van optredens van amateurgezelschappen (muziek en theater) tijdens manifestaties in het buitenland en onderzoek in het buitenland door amateuronderzoekers.

Madelief Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.

Mady Saks Fonds

Het financieel ondersteunen van documentairemakers voor de ontwikkeling van een documentaire over cultuur en natuurbehoud in Nederland.

Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving. 
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Magnus-Menko Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle musici, bij voorkeur fluitisten voor een vervolgopleiding of voor de aanschaf van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten van professionele- en amateur (fluit) ensembles met een landelijke uitstraling, in het bijzonder voor een compositieopdracht.

Margaretha Fonds

Het financieel ondersteunen van toneel- en muziekprojecten in Nederland met een voorkeur voor projecten in Haarlem en directe omgeving.

Margarethe Petronella Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid in Nederland

Margit Widlund Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge zangeressen ten behoeve van studiereizen, masterclasses en overige activiteiten in binnen- en buitenland, die hun vocale ontwikkeling bevorderen.

Het Margit Widlund Stipendium wordt sinds 2004 elke twee jaar toegekend aan een zangeres die een beurs heeft ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het geldbedrag van € 2.500 is vrij besteedbaar. De ouders van Margit hebben dit fonds opgericht ter nagedachtenis aan hun dochter. Zij stierf op 27 jarige leeftijd ten gevolge van een verkeersongeluk. Zingen was haar grote passie.

Het stipendium is inmiddels toegekend aan: Christina Völtl, Kristina Fuchs, Fanny Alofs, Marian Dijkhuizen, Ellen Valkenburg en Maria Fiselier.

Maria Antonia van der Elburg-Schuddebeurs Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent voor een vervolgopleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop wetenschap en ambacht elkaar aanvullen, zoals restauraties of instrumentenbouw.

Maria de Leijer Fonds

Het financieel ondersteunen van in de provincie Noord-Brabant te realiseren projecten op het gebied van de klassieke muziek en kunst.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Marijke van Oordt Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere, van originaliteit getuigende muziekprojecten voor en door getalenteerde musici.
Het financieel ondersteunen van een bijzondere beurs voor getalenteerde musici.

Marke van Streukel / Marke van Berkum Fonds

Het stimuleren van natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg binnen het grondgebied van de huidige provincie Overijssel. 
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Marmara Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten betreffende de relatie Nederland/Turkije.

Marta Gnyp Fonds

Het financieel ondersteunen van talent op het terrein van de geesteswetenschappen voor een vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland. 

Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Marten Orges Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldende kunsten en kunstnijverheid uit de 19e eeuw.

MCN Fonds

Het bevorderen van het Nederlandse muziekleven door het financieel ondersteunen van nieuwe initiatieven, gericht op talentontwikkeling op het terrein van de klassieke, hedendaagse, pop-, jazz- en/of wereldmuziek.

Meens Luyten Janssen Block Fonds

Het financieel ondersteunen van de aankoop, instandhouding en restauratie van kerkelijke en religieuze (christelijk, joods of islamitisch) roerende goederen van (kunst)historisch belang van voor 1950.

Het financieel ondersteunen van amateuronderzoekers op het gebied van veldbiologie.

Mehler Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de actieve muzikale en klassieke (Grieks/Latijnse) vorming in het voortgezet onderwijs.

Middelbeek Stortenbeker Fonds

Het financieel ondersteunen van veelbelovende professionele uitvoerende cellisten voor het volgen van een studie of aanvullende studie in Nederland of daarbuiten of voor de aanschaf van een beter instrument. Bij onvoldoende aanvragen kunnen projecten op het gebied van klassieke muziek worden ondersteund.

Mijndershuis Fonds

Het financieel ondersteunen van culturele activiteiten met een voorkeur voor projecten voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Mikosara Fonds

Het financieel ondersteunen van talenten en projecten op het gebied van klassieke zang.

Mimi Cohen-Trijbits Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge musici en projecten voor jonge musici.

Molen Restauratie Fonds

Het financieel ondersteunen van de restauratie van molens in Nederland.

Monumentenfonds 1818

Het financieel ondersteunen van de restauratie, renovatie, herbestemming en nevenbestemming van monumenten in de regio's Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude. Ook aanvragen van buiten deze regio worden in behandeling genomen, mits deze betrekking hebben op genoemde regio's.

Het financieel ondersteunen van projecten die de interesse voor de werken van Mozart, Wagner, Mahler en Richard Strauss stimuleren.

Mr. C.R.C. Wijckerheld Bisdom Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die van belang zijn voor de rechtswetenschap en de beoefening van het recht in Nederland.

Mr. J.G. Hoogland Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten over de Nederlandse taal, op jongeren gericht.

Mr. Jan Willem Baerveldt Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en objecten op het gebied van de monumentenzorg in Noord- en Zuid-Holland, met uitzondering van kerkgebouwen.

Mr. Laurens Takken Natuurfonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurontwikkeling en natuurbehoud in Nederland, met een voorkeur voor Gelderland.

Mr. W.F. Sikman Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge, professionele dirigenten en jonge talentvolle pianisten.

n

9 November Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van muziek in Nederland en het financieel ondersteunen van individuele musici met een beurs of bij de aankoop van een passend instrument.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Netty van Doorn Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die de kennis voor het ontwerpen, vormgeven en vervaardigen alsmede het tentoonstellen van zowel hedendaagse als antieke kledingstukken bevorderen

Nico Richter en Hetta Rester Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de kamermuziek.

Download het logo in EPS - JPG - PNG.

Niemans-Schootemeijer Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden ten behoeve van vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Nieske Fonds

Het financieel ondersteunen van museale projecten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds

Het stimuleren van culturele activiteiten in Witmarsum en de 16 aangrenzende dorpen: Achlum, Arum, Burchwert, Cornwerd, Exmorra, Hichtum, Hitzum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Pingjum, Schettens, Schraard, Wons, Zurich.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Nomes Pauli Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van natuurbehoud.

Nora Baart Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de beoefening van de klassieke muziek

Norg Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden op voor vervolgstudie of -onderzoek op het gebied van de economie of economische geschiedenis.

o

Ondersteuningsfonds Databeheer Natuur

Het financieel ondersteunen van initiatieven gericht op het digitaal bundelen, beheren, valideren en ontsluiten van (natuur-)data ten behoeve van de natuur in Nederland en het onafhankelijk toezicht daarop.

Oscar en Ale Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge musici en jonge beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding.

Osieck-Winkelman Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die het behoud van groene monumenten in Nederland ten doel hebben.

p

P.M. de Klerk Keramiek Fonds

Het financieel ondersteunen van talenten en projecten op het gebied van hedendaagse keramiek.

Pacific Fonds

Het financieel ondersteunen van afgestudeerden voor vervolgopleiding en of -onderzoek in binnen- of buitenland op het terrein van de letteren en de sociale wetenschappen met betrekking tot Oceanië.

Palet Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten voor amateurs op het terrein van de beeldende kunst in Gelderland.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Par Terra Fonds

Het financieel ondersteunen van cultuur en natuurbehoud in Nederland.

Patijn-Stroink Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten door of voor groepen die de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelen.

Paul Christiaan van Westering Fonds

Het financieel ondersteunen van musici voor het volgen van een studie in binnen- en buitenland met een voorkeur voor componisten, zangers en blazers. Ondersteuning kan ook verleend worden voor openbare uitvoeringen van werken van Paul Christiaan van Westering.

Paul en Dienke Wittebol Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van natuur- en cultuurbehoud in de provincie Utrecht, bij voorkeur in het Langbroekerweteringgebied.

Paul Hermann Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge professionele uitvoerende cellisten voor het volgen van studie of aanvullende studie in Nederland of daarbuiten. Bij onvoldoende aanvragen kan een bijdrage worden verleend aan musici die een ander strijkinstrument bespelen.

Paul van Hoorn Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de flora- en faunabescherming in Nederland.

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de Nederlandse letterkunde, in het bijzonder de poëzie, en van in Nederland werkzame beeldend kunstenaars voor een vervolgstudie in binnen- of buitenland.

Petronella Andriessen Fonds

Het financieel ondersteunen van afgestudeerde, getalenteerde musici, speciaal op het gebied van piano, orgel, viool of fluit, voor een vervolgstudie in binnen- of buitenland.

Pfältzer-Birnie Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud en monumentenzorg.

Pi Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent met een voorkeur voor ambachten en exacte wetenschappen voor een vervolgopleiding in het buitenland.

PiBor Fonds

Het financieel ondersteunen van cultuurhistorische projecten met betrekking tot de periode voor 1940 in Zuid-Holland, met een voorkeur voor projecten in de Alblasserwaard.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Piek den Hartog Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent op het gebied van wetenschap en cultuur.

Piet Boxem Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

Piet Oudolf Groen in de Buurtfonds

Het financieel ondersteunen van kleinschalige buurtprojecten die tijdelijk braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving.

Pieter Beijer Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland, met een voorkeur voor scheikunde, natuurkunde en sociale verzekering.

Piso-Kuperus Waterwerken Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

PK Fonds

Het financieel ondersteunen van beeldend kunstenaars voor het volgen van een vervolgopleiding in het buitenland.

Popp-Snijders Bomen Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die het onderhoud en de instandhouding van monumentale of beeldbepalende bomen ten doel hebben, bij voorkeur in Zuid-Holland en meer speciaal Leiden.

Pos Karemaker Fonds

Het verlenen van financiele bijdragen ter stimulering van talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek - bij voorkeur vocalisten, pianisten of gitaristen -, voor jonge musici voor de aanschaf van een instrument op het juiste niveau of voor een vervolgopleiding op het terrein van instrumentenbouw of op het gebied van restauraties in brede zin.

Prinsenhaven Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek in Nederland.

Prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek, in het bijzonder op het terrein van de ontwikkeling van de informatica en de bijbehorende apparatuur.

Pronk Visser Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van genealogie en heraldiek in Nederland.

Publicatiefonds Zeeland

Het financieel ondersteunen van publicaties op het gebied van Zeeuwse cultuur- en natuurhistorie, gericht op een breed publiek en bij voorkeur uitgebracht door Zeeuwse uitgevers. Wetenschappelijke en literaire uitgaven vallen buiten de doelstelling.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

r

R.O. van Gennep Fonds

Het ondersteunen van in druk verschijnende Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal (inclusief fotoboeken) met betrekking op maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Regulus Fonds

Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud en publicaties op het gehele werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Reiman-de Bas Fonds

Het financieel ondersteunen van afgestudeerden voor vervolgonderzoek in het buitenland op het terrein van de alfa-studies, met een voorkeur voor (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie.

René H. van Bokkum Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Restauratiefonds Wassenaar

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de gemeente Wassenaar en directe omgeving.

Rimrammers Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van (amateur)muziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in Veendam en projecten van Stichting Groninger Kerken en van Stichting Het Drentse Landschap.

Robert Persman Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten ter bevordering van de natuurontwikkeling in Nederland.

Romke Kalma Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge afgestudeerde musici voor een vervolgopleiding in het buitenland, bij voorkeur op het terrein van de klassieke zang.

Röpcke-Wynia Fonds

Het verlenen van financiële bijdragen aan het natuurbehoud in Nederland, waaronder het veiligstellen van bestaande of toekomstige natuurterreinen.

Ruarus Bloemkolk Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge musici voor de aanschaf van een passend instrument.

Rudolf Escher Componisten Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge componisten voor het volgen van een studie of masterclass in het buitenland of in Nederland, het financieel ondersteunen van projecten waarbij het werk van jonge (Nederlandse) componisten wordt uitgevoerd en het financieel ondersteunen van concerten waarbij werken van Rudolf Escher worden uitgevoerd.

Rudolph en Barbara Hoppenbrouwers Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland op het gebied van de oogheelkunde. Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van kunst en cultuur die beogen gevolgen van blindheid of slechtziendheid op te heffen of te verminderen, waaronder begrepen het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van blindenbibliotheek.

Russisch Cultuur Fonds

Het verlenen van financiële steun aan Russische kunstenaars en personen werkzaam in de cultuur in Rusland teneinde hen mede in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van de Russische cultuur.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

s

Sayers Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de kunst, met name klassieke muziek, projecten op het terrein van de instandhouding van Nederlandse fauna en het ondersteunen van talent op het gebied van geneeskunde.

Download het logo in EPS JPG PNG.

Scato Gockinga Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten, met een voorkeur voor het terrein van toneel en kostuums.

Scheltema-Breet Natuurfonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland.

Schwebsange Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland, met voorkeur voor initiatieven met als doel instandhouding van de natuurlijke flora en het milieu.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

SEA Fonds

Het financieel ondersteunen van publiciteit en marketing van theaterprojecten.

Sforzando Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek en beeldende kunst, met een voorkeur voor projecten van de Kölner Akademie.

Het tweejaarlijks uitreiken van de Sieger White Award aan een talentvolle beeldend kunstenaar tot 35 jaar, die werkzaam of woonachtig is in de regio Oost-Nederland.

Slingenberg Heymeijer Fonds

Het financieel ondersteunen van restauraties van monumenten (bij voorkeur Rijksmonumenten) in Amsterdam en omgeving, of monumenten in de omgeving van Amsterdam die een (in)directe relatiegeschiedenis met Amsterdamse panden hebben.

Slingsby van Hoven Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Smid-Bijl Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincie Groningen, met uitzondering van kerkgebouwen.

Sonate Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de klassieke muziek en het financieel ondersteunen van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in binnen- of buitenland

Sonja Fonds

Het financieel ondersteunen van muziekgezelschappen die zich specialiseren in muziek van de barok en de periodes daarvoor.

Stempels Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds met een voorkeur voor geschiedenis en letteren.

Steunfonds Stavoren

Het financieel ondersteunen van de cultuur van de Hanzestad Stavoren en de aangrenzende woonkernen. 
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Straver Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de schilder- en beeldhouwkunst, met een voorkeur voor de 20e en 21e eeuw, en van vervolgopleidingen van kunstenaars op dit gebied.

Sweelinck Fonds

Het financieel ondersteunen van studenten van het Conservatorium van Amsterdam door middel van een geoormerkte schenking. Studenten kunnen geen aanvraag indienen voor dit fonds.

Sylvia Brinkman Fonds

Het financieel ondersteunen van talent voor een vervolgopleiding in Italie, op het gebied van cultuur, taal, (kunst)geschiedenis en muziek.

t

Themafonds Erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland

Het financieel ondersteunen van bijzondere onderdelen van monumentale buitenplaatsen, landgoederen en kastelen binnen de erfgoedlijn Landgoederenzone van de Provincie Zuid-Holland.
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Het financieel ondersteunen van projecten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965).

Download het logo in EPS JPG PNG.

Themafonds Digitalisering Collecties Groningen

Het digitaal vastleggen van (een selectie van) de Collectie Groningen met goede foto’s en voldoende contextinformatie en deze uiteindelijk te plaatsen op een gemeenschappelijk Digitaal Museum.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen.

Themafonds Erfgoedlijn Goeree Overflakkee

Het financieel ondersteunen van projecten op Goeree binnen de Erfgoedlijn Goeree Overflakkee die tot doel hebben het beschermen, beleven en benutten van het erfgoed in de breedste zin van het woord.
Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Theo Quené Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal tot doel hebben.

Theo Schoemaker Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent voor een vervolgopleiding op het terrein van hedendaagse beeldende kunst in brede zin. Het financieel ondersteunen van projecten door/ten behoeve van jong beeldend kunsttalent.

Threes Orri Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge zangers voor een vervolgopleiding.

Tienkamp-Kuijten Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten met betrekking tot pijporgels in Noord-Brabant en van kleinschalige concerten en/of exposities op monumentale locaties.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Tijl Fonds

Het financieel ondersteunen van vrouwelijke beeldend kunstenaars vanaf 40 jaar.

Tjerk Jan Buchter Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van Aziatische kunst met een voorkeur voor de traditionele Japanse prentkunst.

Tosca Trampoli Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere (educatieve) projecten en van talent op het gebied van moderne en klassieke dans en beeldende kunst.

v

Vader Bos Fonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het terrein van de klassieke (ensemble-)muziek, alsmede projecten waar jonge talentvolle musici bij betrokken zijn.

Van Berkel Fonds

Het financieel ondersteunen van afgestudeerde (opera)zangers voor vervolgopleidingen en cursussen in binnen- en buitenland.

Van Cuijck Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincies Friesland en Groningen.

Van der Jagt Zwolsman Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars en wetenschappers en projecten voor jongeren ter stimulering van de culturele, creatieve ontwikkeling.

Het financieel ondersteunen en stimuleren van mensen en organisaties bij het vergaren van kennis, het ontwikkelen van competenties, het verzorgen van publicaties en het verrichten van toegepast of wetenschappelijk onderzoek met het thema publiek, maatschappelijk en cultureel ondernemerschap.

Van der Lee-van Groeningen Fonds

Ondersteunen van de ontwikkeling van (jong) talent op het gebied van alle vormen van cultuur en wetenschap.

Van der Ploeg Natuurfonds

Het financieel ondersteunen van projecten gericht op behoud van natuur en landschap, bij voorkeur in Utrecht en Gelderland.
Het vermogen van dit fonds is volledig besteed.

Van der Vossen-Delbrück Fonds

Het financieel ondersteunen van publicaties en activiteiten op het terrein van de beeldende kunst en kunstnijverheid, met uitzondering van installaties, film en video.

Van Eck-Vollgraff Fonds

Het financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde musici en beeldend kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.

Van Enter-Westerman Holstijn Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland.

Van Heek Boekelo Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die betrokken zijn bij culturele, historische en landschappelijke situaties en initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo, Twekkelo in Overijssel.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Van Hoorn-Koster Fonds

Het financieel ondersteunen van publicaties op het terrein van archeologie en geschiedenis die de provincie Utrecht betreffen.
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Van Lange Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland.

Van Leusen - Harder Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van de instandhouding van monumenten in Deventer en omgeving en al hetgeen daarmee verband kan houden.

Van Maarseveen Fonds

Het financieel ondersteunen van onderzoek en publicaties op het gebied van de relatie tussen levensbeschouwing en cultuur in Nederland.

Van Meeuwen Kan Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van kunst en cultuur, waarbij educatie en professionele ontwikkeling de voorkeur heeft.

Van Nieuwpoort van Wolferen Fonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten voor jongeren op het terrein van de dans, met een voorkeur voor klassiek ballet en werelddans.

Van Raalten van Klaveren Fonds

Het financieel ondersteunen van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau.

Van Weemen Schoppen Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge, professionele musici, in het bijzonder zangers en koordirigenten, en kleine ensembles, met een voorkeur voor pianotrio's, voor het volgen van een (aanvullende) studie in binnen- of buitenland en van masterclasses.

Veerkamp-van Beek Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van geschiedenis, met een voorkeur voor genealogie, en op de terreinen van monumentenzorg en natuurbehoud.

Vertaalslagenfonds

Het financieel ondersteunen van projecten en instellingen die talentontwikkeling van vertalers vanuit een vreemde taal naar het Nederlands bevorderen en het ondersteunen van vertaaltalent in brede zin.

Vigo-brug Fonds

Het financieel ondersteunen van talenten op het gebied van de beeldende kunst, waarbij de voorkeur uitgaat naar de ondersteuning van talent dat zich aan de Rijksakademie verbindt.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldende kunst, met een voorkeur voor de vier noordelijke provincies.

w

Wanda van de Riet Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerde dansers of zangers op het gebied van opera of operette voor een vervolgopleiding in het buitenland.

Wassink-Hesp Fonds

Het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerde vrouwen voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland, bij voorkeur op het terrein van de geneeskunde/bètawetenschappen.

Waterlelie Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en talenten op het terrein van cultuur en natuur, waarbij de voorkeur uitgaat naar muziek, theater en beeldende kunst in brede zin.

Watermerk Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten en talent op het gebied van papierrestauratie waarbij de voorkeur uitgaat naar de ondersteuning van archieven.

Welcker Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland met een voorkeur voor projecten met betrekking tot het doopsgezinde erfgoed.

Wertheimer Fonds

Het bevorderen van de Nederlandse fotografie door het in stand houden van een Nederlands fotomuseum.

Wessel Zwartsenberg Fonds

Het financieel ondersteunen van initiatieven die de relatie tussen hedendaagse (na de Tweede Wereldoorlog) beeldende kunsten en christelijke religie ten doel hebben.

Westenberg-Sorgdrager Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die jonge klassieke musici een podium bieden in Noord-Holland (uitgezonderd het Gooi en het stedelijk gebied Amsterdam), met een voorkeur voor initiatieven rond de kerk van Valkkoog. 
Aanvragen worden behandeld door het  Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Wijdeveld-Polée Fonds

Het financieel ondersteunen van jonge, professionele cellisten voor het volgen van een aanvullende studie in het buitenland of een masterclass, of voor de aankoop van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de cellomuziek.

Wijnand Goppel Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van restauratie van monumenten en voorwerpen van kunst en nijverheid. Het financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, op het terrein waar wetenschap en ambacht elkaar raken, zoals restauraties.

Willem Fontein Fonds

Het financieel ondersteunen van de restauratie van antieke of oude roerende zaken in openbaar bezit, met een voorkeur voor klokken (uurwerken).

Willem Gehrels Muziek Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten voor muziekbeoefening door sociaal-economisch kwetsbare groepen mensen, alsmede het financieel ondersteunen van niet-reguliere educatieve (muziek)projecten.

Willem Strietman Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de klassieke muziek in brede zin met een voorkeur voor ensemble-, orgel- en harpprojecten. Ook kunnen amateurensembles en -koren voor optredens of verdere scholing in het buitenland voor ondersteuning in aanmerking komen. Daarnaast projecten die het (handgemaakte) boek in ruime zin betreffen.

Willem van Wolmerum Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die de geschiedenis en de documentatie van de veeteelt in Nederland in brede zin tot doel hebben.

Wim Bary Fonds

Het financieel ondersteunen van, bij voorkeur jonge, scheppende of uitvoerende theaterkunstenaars, in de vorm van de (tweejaarlijkse) uitreiking van het Wim Bary-Stipendium.

Wim en Nini H. Fonds

Het financieel ondersteunen van publicaties/onderzoek door (amateur)historici op het gebied van de stads-, streek- en kerkgeschiedenis, genealogie en archeologie.

Wim Huijskens en Johanna Boon Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten die de combinatie van natuur en cultuur tot onderwerp hebben.

Wim van Kooten Fonds

Het financieel ondersteunen van publicaties op het terrein van geschiedenis met een voorkeur voor biografieën of projecten op het terrein van de klassieke vocale muziek.

Wimmen Fonds

Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, waarbij duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen, en ook talent dat zich op duurzaamheid en innovatie richt.

z

Zanen-Bakker Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland.

Zijfers-de Jong Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van muziek tot het jaar 1750 alsmede het verlenen van studiebeurzen op dat gebied. Het (laten) organiseren en programmeren van barokconcerten en barokfestivals. Het stimuleren en (laten) verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van barokmuziek.

Zusjes Nieuwbeerta Fonds

Het financieel ondersteunen van jong talent tot vijfendertig jaar op het gebied van klassieke muziek, dans, arthousefilms en documentaires.

Zwerver Broersma Fonds

Het financieel ondersteunen van de restauratie van onroerende monumenten in de provincie Friesland.

Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel Bekijk project

Haute Couture van Ragazze kwartet

Het Ragazze Kwartet, gehuld in mooie haute couture van de jonge Nederlandse ontwerpster Henriette Tilanus, speelt meesterwerken uit modestad Parijs begin 20e Bekijk project
De evolutie van licht

EVO-LUMEN

Vanaf 14 april in Eindhoven: EVO-LUMEN. Met meer dan honderd lichtkunstwerken vertelt deze tentoonstelling het verhaald over de evolutie van licht in kunst en Bekijk project
Vernieuwd dakplein NEMO

Energetica

Op 23 en 24 april opent NEMO het vernieuwde dakplein: Energetica. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws