Richtlijnen en bepalingen

Richtlijnen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds besluit aan de hand van algemene en specifieke richtlijnen om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer en kunt u eventueel nalezen in het document Richtlijnen.

Nadere bepalingen
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland kent de volgende aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.

Aanvullingen richtlijnen en bepalingen Gelderland

1. Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media
Steun voor publicaties of producties op het gehele werkterrein van het Cultuurfonds, met een breed en duidelijk thema dat op een toegankelijke manier wordt beschreven. Publicaties moeten iets wezenlijks toevoegen aan het bestaande aanbod. Alleen als verkoop in de boekhandel plaatsvindt en als de oplage redelijk is.

Steun voor een cd is alleen mogelijk als deze een archiverend of documenterend karakter heeft (bijv. een hommage aan een musicus) of als het een jubileumuitgave betreft. Als jubileum wordt aangemerkt het 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.

2. Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia
Aan het beschikbaar maken van gegevens kan steun worden verleend.
Steun voor een bijeenkomst is mogelijk als het onderwerp (over cultuur of natuur in Gelderland) ook interessant is voor een niet-specialistisch publiek en als deze toegankelijk is voor geïnteresseerden.

3. Tentoonstellingen en podiumproducties
Steun voor tentoonstellingen en producties die voor de aanvrager uitzonderlijk zijn.
Steun voor bijzondere, duurzame investeringen: bijvoorbeeld vitrines en apparatuur: 25-50%, maximaal € 5.000.

4. Festivals en concoursen
Steun voor maximaal drie edities of voor uitzonderlijke (nieuwe) onderdelen of deelprojecten.

5. Educatieve projecten
Steun voor bijzondere projecten die specifieke doelgroepen kennis laten maken met cultuur en natuur, binnen en buiten het onderwijs, voor bijvoorbeeld het lesmateriaal.

6. Investeringen, aankopen en opdrachten
Steun voor investeringen die direct aansluiten bij de doelstelling van de aanvrager.
Voor apparatuur, kleding en instrumenten kan slechts een keer per drie jaar een aanvraag worden ingediend. 

 • Licht- en geluidsapparatuur: 25-50%, maximaal € 2.500.
 • Culturele inrichting voor dorpshuizen: 25-50%, maximaal € 5.000.
 • Materialen creativiteitscentra: 25-50%, maximaal € 5.000.
 • Een voor de verzameling van een museum belangrijk voorwerp, vitrines en apparatuur: 25-50%, maximaal € 5.000.
 • Video- en filmapparatuur: 25-50%, maximaal € 2.500.
 • Instrumenten voor popcollectieven: 25%, maximaal € 4.000.
 • Kleding voor volksdansverenigingen: 25%, maximaal € 2.500.
 • Instrumenten voor volksdansverenigingen: 25%, maximaal € 4.000.
 • Instrumenten voor muziekverenigingen tot 100 leden: 25%, maximaal € 4.000.
 • Instrumenten voor muziekverenigingen met 100 tot 200 leden: 25%, maximaal € 6.000.
 • Instrumenten voor muziekverenigingen met meer dan 200 leden: 25%, maximaal € 8.000.
 • Muziekinstrumenten voor muziekscholen: 25-50%, maximaal € 5.000.
 • Muziekinstrumenten voor scholen: 25%, maximaal € 10.000. (Let op: dit kan alleen worden toegekend als muziekverenigingen de eigenaar worden van de instrumenten)
 • Uniforme kleding: 25%, maximaal € 2.500 (géén confectiekleding).
 • Begeleidingsinstrument: 25-50%, maximaal € 2.500.
 • Risers (mobiel podium): 20%, maximaal € 2.500.

N.b.: Er wordt niet bijgedragen aan reparatie van instrumenten, instrumentkoffers en lessenaars.

Ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of herdenking kan bijgedragen worden aan het verstrekken van een opdracht.

7. Restauraties
Steun is mogelijk voor kleine objecten, zoals restauratie van glas-in-loodramen.

8. Jubileum
Steun voor jubileumproducties als het een 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan betreft.

9. Natuurbehoud

 • Inrichting bezoekerscentrum, apparatuur of gereedschap: 50%, maximaal € 5.000.
 • (Werk)kleding in beheer van vereniging: 25%, maximaal 2.500.
 • Veiligheidsmiddelen: 25-50%, maximaal € 2.500.
 • Gereedschap bij minder dan 200 leden: 25-50%, maximaal 5.000.
 • Gereedschap bij meer dan 200 leden: 25-50%, maximaal € 10.000.

Kijk hier voor het aanvraagformulier.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws