CultuurFondsen op Naam

Cultuurfondsen op Naam

Wie een CultuurFonds op Naam instelt bepaalt zelf de doelstelling. Zo is het mogelijk een CultuurFonds op Naam in te stellen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van cultuur en natuurbehoud in een specifieke regio. De besteding van deze fondsen is in handen van het afdelingsbestuur van het Cultuurfonds in de desbetreffende regio. 

Dames Tiemersma Fonds
Het stimuleren, begeleiden, doen opleiden van jongeren in de leeftijd van tien tot dertig jaar, die:

  • een opleiding willen volgen in de muziek; danwel die
  • een opleiding willen volgen in textiele vormgeving, in de ruimste zin des woords.

Voorts is het fonds ingesteld ten behoeve van het suppleren van organisaties, instituten, scholen, academies en dergelijke, die zich bezighouden met de in sub A genoemde opleidingen, alles ook weer in de ruimste zin des woords genomen.

Grace van Heerewaarden Fonds
Het stimuleren van vocale klassieke muziekbeoefening in Fryslân door het verlenen van financiële steun aan individuen, koren en betrokken instellingen.

Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Het stimuleren van culturele activiteiten in Witmarsum en de 16 aangrenzende dorpen.

Steunfonds Stavoren
Het financieel ondersteunen van de cultuur van de Hanzestad Stavoren.

Louwe Kooijmans Van der Sluijs Fonds

Het financieel ondersteunen van klassieke-muziekprojecten en theaterproducties in Friesland in het bijzonder initiatieven van professionele kunstenaars.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws