Richtlijnen en bepalingen

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds besluit aan de hand van algemene en specifieke richtlijnen om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen, welke zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer.

Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland kent de volgende aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet, kunt u het Aanvraagformulier van afdeling Flevoland downloaden en uw aanvraag indienen.

Aanvraagformulier Flevoland

Aanvragen moeten voldoen aan de landelijk opgestelde richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Alleen bijzondere, niet-reguliere projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Aanvragers die te kleinschalig zijn om rechtspersoonlijkheid te hebben kunnen gebruik maken van de statuten van een overkoepelende organisatie. Dat deze organisatie hiermee moet instemmen spreekt voor zich. Bij twijfel verdient het de voorkeur om informatie te vragen bij het secretariaat.

Uitgangspunten

Een aanvraag kan worden ingediend door culturele (niet commerciële) instellingen voor publicaties, manifestaties, projecten, uitvoeringen, concerten, instrumenten, kleding voor koren en muziekkorpsen, apparatuur en beeldende kunst.

In principe wordt één bedrag gehanteerd van maximaal € 2.500 per toekenning, zijnde een deel van de projectkosten, gerelateerd aan de projectbegroting. Voor heel uitzonderlijke of bovenlokale projectaanvragen kan het bestuur van het PBC Flevoland besluiten een hogere bijdrage toe te kennen van maximaal € 5.000 indien het totale jaarbudget dit toelaat. Met bovenlokaal wordt bovengemeentelijk in de zin van gemeente bestuurlijke eenheden binnen Flevoland bedoeld.

Tevens kunnen kleinere organisaties (geen rechtspersoon zijnde) gebruikmaken van de statuten van de overkoepelende organisaties. Culturele experimentele projecten die niet helemaal aan de richtlijnen voldoen kunnen toch een aanvraag indienen. Het bestuur wil namelijk ook ruimte geven aan bijzondere (uitzonderlijk) experimentele projecten die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Flevoland. Deze zullen door het bestuur afzonderlijk, per project worden beoordeeld. 

In de achterliggende jaren heeft het fonds verschillende financiële bijdragen gehanteerd voor diverse activiteiten. Vanuit het streven naar een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke regeling is besloten één bedrag te hanteren. Het toekennen van hogere bijdragen voor hele bijzondere activiteiten zal het bestuur beoordelen op basis van de inhoud en kwaliteit van de aanvraag en kan dus bij uitzondering plaatsvinden.

De overige spelregels blijven van kracht: zie richtlijnen op de website.

Aanvragen voor culturele activiteiten door instellingen met een religieuze en/of politieke doelstellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voor informatie zijn wij bereikbaar via fl@cultuurfonds.nl of op maandag, dinsdag en woensdag telefonisch op 0320-265285.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel Bekijk project

Haute Couture van Ragazze kwartet

Het Ragazze Kwartet, gehuld in mooie haute couture van de jonge Nederlandse ontwerpster Henriette Tilanus, speelt meesterwerken uit modestad Parijs begin 20e Bekijk project
De evolutie van licht

EVO-LUMEN

Vanaf 14 april in Eindhoven: EVO-LUMEN. Met meer dan honderd lichtkunstwerken vertelt deze tentoonstelling het verhaald over de evolutie van licht in kunst en Bekijk project
Vernieuwd dakplein NEMO

Energetica

Op 23 en 24 april opent NEMO het vernieuwde dakplein: Energetica. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws