Richtlijnen en bepalingen

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds besluit aan de hand van algemene en specifieke richtlijnen om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen, welke zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer.

Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland kent de volgende aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet, kunt u het Aanvraagformulier van afdeling Flevoland downloaden en uw aanvraag indienen.

Aanvraagformulier Flevoland

Aanvragen moeten voldoen aan de landelijk opgestelde richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Alleen bijzondere, niet-reguliere projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Aanvragers die te kleinschalig zijn om rechtspersoonlijkheid te hebben kunnen gebruik maken van de statuten van een overkoepelende organisatie. Dat deze organisatie hiermee moet instemmen spreekt voor zich. Bij twijfel verdient het de voorkeur om informatie te vragen bij het secretariaat.

Uitgangspunten

Een aanvraag kan worden ingediend door culturele (niet commerciële) instellingen voor publicaties, manifestaties, projecten, uitvoeringen, concerten, instrumenten, kleding voor koren en muziekkorpsen, apparatuur en beeldende kunst.

In principe wordt één bedrag gehanteerd van maximaal € 2.500 per toekenning, zijnde een deel van de projectkosten, gerelateerd aan de projectbegroting. Voor heel uitzonderlijke of bovenlokale projectaanvragen kan het bestuur van het PBC Flevoland besluiten een hogere bijdrage toe te kennen van maximaal € 5.000 indien het totale jaarbudget dit toelaat. Met bovenlokaal wordt bovengemeentelijk in de zin van gemeente bestuurlijke eenheden binnen Flevoland bedoeld.

Tevens kunnen kleinere organisaties (geen rechtspersoon zijnde) gebruikmaken van de statuten van de overkoepelende organisaties. Culturele experimentele projecten die niet helemaal aan de richtlijnen voldoen kunnen toch een aanvraag indienen. Het bestuur wil namelijk ook ruimte geven aan bijzondere (uitzonderlijk) experimentele projecten die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Flevoland. Deze zullen door het bestuur afzonderlijk, per project worden beoordeeld. 

In de achterliggende jaren heeft het fonds verschillende financiële bijdragen gehanteerd voor diverse activiteiten. Vanuit het streven naar een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke regeling is besloten één bedrag te hanteren. Het toekennen van hogere bijdragen voor hele bijzondere activiteiten zal het bestuur beoordelen op basis van de inhoud en kwaliteit van de aanvraag en kan dus bij uitzondering plaatsvinden.

De overige spelregels blijven van kracht: zie richtlijnen op de website.

Aanvragen voor culturele activiteiten door instellingen met een religieuze en/of politieke doelstellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voor informatie zijn wij bereikbaar via fl@cultuurfonds.nl of op maandag, dinsdag en woensdag telefonisch op 0320-265285.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Voorstelling Hendrik IV

Ongeschikt voor kinderen

‘Hendrik IV - Ongeschikt voor kinderen’ is een onconventionele voorstelling waarin kinderen ongezouten hun mening mogen geven. Door STIP theaterproducties, Bekijk project
Gelderland

Takkenweken

Educatie project Gelderland Bekijk project
Door buurtbewoners van het Vonderkwartier

Carmina Burana

Samenkomen met de buurt door middel van cultuur. Bewoners van het Vonderkwartier in Eindhoven leven samen toe naar een voorstelling van muziekstuk de Carmina Bekijk project
70 jaar

HIT Haarlem

HIT is het Haarlems podium voor jong talent. Elk jaar krijgen middelbare scholieren de kans om hun talenten te presenteren op professionele podia in de stad. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws